Op woensdag 7 juni organiseerde RegioIngenieur vanuit de kennisgroep Bouw- en Omgevingsveiligheid een bijeenkomst over bouwveiligheid. Deze middag werd er ingegaan op het HOE in publieke organisaties. Vanuit verschillende invalshoeken c.q. rollen in publieke organisaties komt veiligheid aan de orde. Een vijftal sprekers deelden van hun ervaringen en gaven praktische tips mee.

De bijeenkomst begon om 13:00 uur in een prachtige zaal in het Dordrechts Museum, met dank aan gastheer Anton van Alphen. Na een openingswoord en introductie door Cor Luijten, projectleider leerproject veiligheid gemeente Rotterdam, was het aan de volgende 5 sprekers om de aanwezigen mee te nemen in hun verhalen betreffende veiligheid in de bouw.

 • Jan van Belzen, voormalig burgemeester van Barendrecht
 • Jeroen van Rooij, gemeente Dordrecht
 • Jasper Schilder, Dura Vermeer en haar Bouwend Nederland-G6
 • Hans de Vos
 • Kees de Vette, adviseur veiligheid, gezondheid en milieu gemeente Rotterdam

Tijdens deze middag is een flink integraal deel aangaande veiligheid in publieke organisaties aan bod geweest. Hierbij een korte samenvatting:

Doel is: veiligheid in de eigen organisatie op een hoger niveau zien te krijgen.

 • De uitdaging in iedere organisatie is: het stimuleren en adviseren om veiligheid in de overwegingen van collega’s mee te laten nemen ten behoeve van de bouwprojecten.
 • Naast een nu bekende formele taak/rol van de V&G-coördinator Veiligheid komt bij de inwerkingtreding van de omgevingswet: V&G-coördinator Directe Omgeving.
 • Een belangrijke rol in het leerproject is benoemd: de rol van de ontwerper/constructeur/coördinerend constructeur.
 • De belangrijke rol tussen bestuur en uitvoerende afdeling, maar vooral de noodzakelijke samenwerking, is door Jeroen verwoord.
 • Incidenten zijn nooit uitgesloten. We hopen dat wanneer dit helaas plaatsvindt adequaat de directie/bestuur [B&W] in positie gebracht kan worden. Dit is verwoord door Jan aan de hand van zijn ervaringen als burgemeester.
 • De reis van Hans gaf aan wat er allemaal naar aanleiding van een incident gebeurt en wat zijn leerervaringen zijn.
 • Specifiek aandacht willen we vragen op het begrip Vergewissen en hoe Veiligheid in Aanbestedingen.

Opgemerkt wordt dat diverse presentaties een beeld geven van nu en er volop doorontwikkeling plaatsvindt. Wellicht in de toekomst een vervolgsessie bouwveiligheid.

Na de presentaties sloten we de middag af met een borrel, waar met een drankje en een hapje werd nagepraat over de bijeenkomst.