Wat zijn kennisgroepen?

Een kennisgroep richt zich op het delen van kennis op een specifiek thema. Deze kennisdeling gebeurt tijdens fysieke en digitale bijeenkomsten.

Wat zijn werkgroepen?

Een werkgroep werkt vraagstukken uit tot concrete documenten of processen die in de praktijk direct toepasbaar zijn. Ze richten zich niet op een specifiek thema, maar op alle thema’s zoals deze in het schema zijn aangegeven.

Kennisgroepen

Werkgroepen

Schematisch overzicht

Sporen, Thema's en Kennisgroepen

Bovenstaande afbeelding toont de verschillende sporen, thema’s en werkgroepen en hun verhouding tot elkaar.