Als het aankomt op jouw gegevens, zijn onze principes heel eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen je gegevens alsof het ons waardevolste bezit is. En we verkopen je gegevens niet. Die hebben we nog nooit verkocht en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing verklaard en is in Nederland ook wel bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De vastgestelde AVG is op de website van de autoriteitspersoonsgegevens te downloaden.

Status van het kennisnetwerk RegioIngenieur 

RegioIngenieur is een besloten groep van samenwerkende gemeenten, waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Om gebruik te maken van de faciliteiten van RegioIngenieur, waaronder de website, bijeenkomsten en evenementen is een gratis lidmaatschap vereist. Hiermee is privacy binnen de groep gegarandeerd. Het alleen mogelijk om je in te schrijven als lid, als je behoort tot de deelnemende organisaties zoals weergegeven op onze ‘over ons’ pagina.  

Privacy gegarandeerd

Bij RegioIngenieur streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In deze Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Deze Privacy Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten.

Jouw privacy is bij RegioIngenieur gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. Onze werkwijze is gebaseerd op de ISO 27001: norm voor informatiebeveiliging. Nadrukkelijk wordt gemeld dat hiervoor geen certificaat voor is uitgegeven aan RegioIngenieur  noch wordt er extern op geaudit.

RegioIngenieur is de beheerder van jouw afgegeven gegevens. De gegevens zijn privacy gevoelig maar niet zodanig van waarde dat een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) noodzakelijk wordt geacht om als onafhankelijk partij binnen RegioIngenieur er op toe te zien dat er veilig met jouw gegevens wordt omgegaan.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruikt maakt van onze website.
 • Wanneer je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Wanneer je onze nieuwsbrief leest.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

De met toestemming vastgelegde gegevens worden gebruikt voor: 

 • Versturen van een factuur voor de bijdrage aan de organisatie van RegioIngenieur; 
 • Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen; 
 • Het leggen van contact met de persoon door RegioIngenieur; 
 • Het verzenden van mails gericht op activiteiten van RegioIngenieur; 
 • Het mogelijk maken van een account op de website van RegioIngenieur om deel te nemen aan het forum door het plaatsen van, of reageren op, een item in dit forum. 
 • Organiseren van activiteiten van RegioIngenieur, zoals bijeenkomsten (fysiek of digitaal); 
 • Analyse t.b.v. verbetering van de dienstverlening. 

Wie binnen RegioIngenieur heeft inzicht in de privacygegevens? 

De privacygegevens worden beheerd door het secretariaat van RegioIngenieur.  De medewerkster van het secretariaat, de platform coördinator en de netwerkmanager hebben toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens. 

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel RegioIngenieur als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacyrechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we? 

De volgende gegevens worden vastgelegd: 

 • Toestemming van de betrokkene om zijn/haar gegevens vast te leggen (bij druk op de knop voor de nieuwsbrief inschrijving en registratieformulier); 
 • Intrekking van de toestemming; 
 • Naam; 
 • Organisatie; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Tonen van de profielfoto; 
 • Optioneel wordt de website, biografie en voorkeurstaal verwerkt indien u dit instelt in uw profiel; 
 • Indien u gebruik maakt van het forum of een reactie achterlaat op de website, zal uw IP-adres en browser worden vastgelegd om uw reactie te beheren en spam te voorkomen. Ook wordt het tijdstip van uw laatste activiteit, het aantal reacties en berichten op het forum vastgelegd; 
 • Als u gebruik maakt van Gravatar, een dienst om een profielfoto aan een e-mailadres te koppelen, wordt het gebruikte adres geanonimiseerd en gedeeld met Gravatar. U kunt meer informatie vinden op https://automattic.com/privacy/.  

Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze zakelijke gegevens beschikbaar zijn gestel door je werkgever of je je zelf hebt ingeschreven. In geval van het laatste is er een double-optin kenmerk beschikbaar.

We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze website en nieuwbrieven kunnen we IP-adressen, en op de sites en in nieuwsbrieven ondernomen activiteiten verzamelen.

Als het voor het functioneren van RegioIngenieur noodzakelijk is om aanvullende gegevens vast te leggen, wordt elk lid vooraf persoonlijk toestemming gevraagd. Deze aanvullende toestemming wordt vastgelegd en bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Welk gegevens verzamelen we niet maar kan je wel aan ons zenden?

Als u zelf een link naar een foto of video plaatst binnen ons forum of berichten of opmerkingen plaatst, kan deze informatie worden gelezen door iedereen ingelogd is op de website. Om deze reden is RegioIngenieur niet verantwoordelijk voor de informatie die u zelf op de website zet. 

Bij het plaatsen van foto’s door RegioIngenieur zal er de nodige inspanning worden verricht om ervoor te zorgen dat geplaatste uitingen waarop personen of persoonlijke gegevens staan, goedkeuring heeft van de desbetreffende personen.  

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Persoonlijk Impact Analyse

Een bepekrte Persoonlijke Impact Analyse (PIA) is uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke gegevens worden verwerkt en wat de impact is bij verlies, diefstal of verkeerd gebruik. De PIA is een verplicht onderdeel in de GDPR en AVG. De PIA laat zien wat de impact is bij misbruik (‘datalek’), en daarmee welke beveiliging ‘passend en doelmatig’ is. Gelet de op de verzamelde data door RegioIngenieur is het type aangeduid als “laag risico” inzake misbruik. De maatregelen voor de informatieveilgheid mogen naar een passende standaard worden oorgevoerd. Bij RegioIngenieur is er echter voor gekozen meer te doen dan noodzakelijk. Daarmee is de data naar “beste effort” beveilgd. Hoe de dat  bij RegioIngenieur is beveiligd is is te lezen bij onze  Informatieveiligheid.

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Jouw rechten

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

 • Je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die RegioIngenieur van jou heeft.
 • Je hebt het recht RegioIngenieur te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • Je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer RegioIngenieur deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • Je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
 • Je hebt het recht RegioIngenieur te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Inzien, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt jouw vragen en/of verzoeken over jouw privacyrechten zenden naar info@regioingenieur.nl.

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief ontvangt u een dubble-optin, daarmee bevestigid u uw inschrijving. Na deze bevestiging ontvangt een overizchtsmail met daarin de door u verstrekte gegevens. In de mail, en elke navolgende  mail van RegioIngenieur, staat een link waarmee u zich altijd kunt uitschrijven of uw gegevens kan inzien en wijzigen.

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken cookies en webbakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over uw navigatie op de websites van RegioIngenieur. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van jouw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, uw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van RegioIngenieur, zoals de bekeken pagina’s en de koppelingen waarop is geklikt.  

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers en om de beveiliging van de website te kunnen garanderen. 

Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren. 

Gebruikte cookies op de website 

De volgende cookies worden gebruikt op de website. Een waarde aangegeven met onder andere {hash}, {user-id} of {time} duidt een variabele benaming voor een cookie aan dat uniek is aan de bezoeker of gebruiker. 

 • wordpress_test_cookie: WordPress cookie dat kijkt of cookies werken in de browser, blijft geldig gedurende de sessie. 
 • _ga: Google Analytics cookie om een gebruiker te onderscheiden. Blijft maximaal 2 jaar geldig. 
 • _gid: Google Analytics cookie om een gebruiker te onderscheiden. Blijft maximaal 24 uur geldig. 
 • _gat_{ua): Google Analytics cookie dat de request rate beperkt. Blijft 1 minuut geldig. 

Indien u een reactie achterlaat op een bericht en ervoor kiest uw gegevens te laten bewaren: 

 • comment_author_{hash}: Dit cookie onthoudt de naam van de reageerder 
 • comment_author_email_{hash}: Dit cookie onthoudt het e-mail adres van de reageerder. 
 • comment_author_url_{hash}: Dit cookie onthoudt de optionele website van de reageerder. 

Bovenstaande cookies zijn maximaal 347 dagen geldig. 

Als u bent ingelogd: 

 • wordpress_{hash}: WordPress cookie dat de authenticatiedetails opslaat in een beveiligde vorm, blijft geldig gedurende de sessie en alleen aan de achterkant van de website. 
 • wordpress_sec_{hash}: WordPress cookie dat kijkt of de gebruiker een ingelogde WordPress gebruiker is, blijft geldig gedurende de sessie. 
 • wordpress_logged_in_{hash}: WordPress cookie om te kijken wie u bent en of je ingelogd bent. 
 • wp-settings-{time}-{user-id}: WordPress cookie dat gebruikt wordt om de beheeromgeving aan te passen, blijft geldig gedurende de sessie. 

Analytische cookies 

Voor de website statistieken maken we gebruik van de diensten van Google Analytics die de eerder gemelde cookies plaatsen. In de toepassing van deze cookies hebben we de IP-adressen geanonimiseerd en heeft Google Analytics geen toestemming voor het verzamelen van gegevens voor advertenties en aanvullende diensten; en heeft zij geen toestemming om Google diensten te gebruiken in combinatie met de Google Analytics cookies. Indien u zich wilt terugtrekken uit dit cookies van Google Analytics kunt u gebruik maken van de browser-extensie voor Google Analytics opt-out. Meer informatie over de privacy instellingen van Google Analytics kunt u vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.  

Het verwijderen van cookies 

U kunt uw cookies weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser. Bij het weigeren of blokkeren van cookies is het mogelijk dat de website niet meer goed werkt. 

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming.

Externe dienstverleners die namens ons werken

We maken gebruik van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan deze Privacy Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.

Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EERgebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden.

Jouw gegevens gedeeld met ons gegevens verwerkers, te weten:

 • Make it WorkPress, het bedrijf dat de website voor RegioIngenieur host.
 • Mailchimp, een product van het Amerikaanse bedrijf The Rocket Science Group LLC
 • Google Analytics, een product van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, onderdeel van Alphabet Inc.

Met deze partijen heeft RegioIngenieur verwerkersovereenkomsten opgesteld.

In geval van wettelijke verplichting

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Wijziging van deze Privacy Voorwaarden

RegioIngenieur behoudt zich het recht voor deze Privacy Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je deze Privacy Voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze Privacy Voorwaarden met zich meebrengen, brengen we je per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Jouw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via info@regioingenieur.nl.

Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl