Dit escalatiemodel gaat over het afhandelen van afwijkingen op beheersaspecten binnen projecten in de openbare ruimte.

Bijgevoegde bestanden