Rolbeschrijvingen IPM

De afgelopen jaren zien we een toename van de complexiteit binnen de projecten en de eisen die daaraan gesteld worden. Door de groeiende wens voor afstemming met de omgeving en de toevoeging van nieuwe contractvormen is in juni 2015 door de directie van DSB besloten om het projectmanagement te professionaliseren. Daarbij is gekozen voor de invoering van het zogenaamde IPM-model (integraal projectmanagement). De bedoeling is dat alle nieuwe, complexe en grootschalige projecten in de openbare ruimte volgens het IPM-model uitgevoerd worden.
Een werkgroep in combinatie met een klankbordgroep en een stuurgroep hebben op basis van de ervaringen van Rijkswaterstaat (RWS), Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en diverse projecten binnen de gemeente een beschrijving voor de Haagse invoering opgesteld. Het onderstaande document bevat de rolbeschrijvingen van de vijf IPM-rollen.