Diederik van Zanten, contactpersoon vanuit de kennisgroep Projectmanagement, heeft in 2022 een drieluik geschreven met de volgende drie thema’s:

Drie pijlers van samenwerken.
Het eindresultaat van de raming.
Stapeling eisen en wensen en schaarste.

Deze artikelen vormden de input voor een mooi een mooi ronde-tafel-gesprek met leden van Regio Ingenieur. Daarnaast stellen we ze ook graag ter beschikking op deze website.