Dit kennis artikel omvat het Assetmanagementplan civiele kunstwerken van de gemeente Rotterdam. Het plan beschrijft de strategie om met de civiele kunstwerken bij te dragen aan de stadsdoelstellingen van Rotterdam en aan de belangen van de Rotterdammers.

De gemeente Rotterdam wil haar geld zo doelmatig en efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de stad. Assetmanagement, ook wel risicogestuurd beheer genoemd, zorgt voor een optimale inzet van publieke middelen en zoekt daarbij naar de beste balans tussen risico’s, prestaties en kosten. Assetmanagement omvat het beheer in de hele levenscyclus van een asset. Er komt echter een moment dat een asset aan het einde van de levensduur is. In dat geval spreken we niet meer over onderhoud, maar over vervangingsinvesteringen. In het onderstaande assetmanagementplan wordt ook ingegaan op de systematiek van vervanging bij einde levensduur.

Contactpersonen

Login om contactpersonen te bekijken

Inloggen