Bijeenkomst kennisgroep assetmanagement, 21-11-2023 
Thema: risicomanagement 
Te gast bij Waterschap HHSK in Rotterdam 

Risicomanagement aan de Maas  

Aan de Maasboulevard in Rotterdam ontving het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat dit jaar haar 750-jarig bestaan viert, dit keer de kennisgroep assetmanagement. De 40 aanwezige professionals zijn actief op het gebied beheer en onderhoud van de Openbare Ruimte en delen dit keer kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement. Centraal staan dit keer de onderhoudsstrategie rioolgemalen van de gemeente Leiden en de calamiteitenbingo van Waterschap Hollandse Delta. 

Van bedrijfswaardematrix naar onderhoudsstrategie voor rioolgemalen 

De gemeente Leiden heeft het risico-gestuurd beheer van rioolgemalen verder uitgewerkt. Op basis van de bedrijfswaardematrix is, per onderdeel, de onderhoudsstrategie bepaald. Danny Boers, Erwin Schreve en Rick Chaudron leggen uit welk proces zij hebben doorlopen en wat het hen heeft opgeleverd. 

Danny Boers: ‘Het risicogestuurd werken is gebaseerd op de bedrijfswaardematrix. Hierin hebben we gedefinieerd welke risico’s we wel en niet acceptabel vinden. De matrix wordt momenteel bij Beheer gebruikt. De geadviseerde beheerstrategie volgt uit de spiegeling van de ‘FMECA’ met deze matrix.   

Rick Chaudron: ‘We hebben veel energie gestoken in de samenwerking met gemeenten, waterschappen en drinkwaterleidingbedrijven in de regio. Gezamenlijk zijn we gekomen tot één assetregister voor rioolgemalen. Dat was een waardevol traject. We hebben in werksessies functies, falen en oorzaken van alle gemalen nauwgezet op een rij gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van de FMECA-methode (failure, mode, effect, criticality en analyses). Dat is een intensief karwei en heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag genomen. Het heeft ons wel een transparante koppeling van de uitvoering met de bedrijfswaarden opgeleverd. En daar zijn we trots op.’  

Collega Erwin Schreve legt uit dat Leiden ook een dashboard heeft gemaakt voor de rioolgemalen. Per gemaal kunnen we nu zien hoe het gaat met de kwaliteit, de capaciteit en de functionaliteit. Dat biedt ons veel meer inzicht en handvaten om ons beheer en onderhoudsstrategie tijdig aan te passen. Een hele vooruitgang. Nog mooier zou het zijn als we de data automatisch in het dashboard zouden kunnen laden. Maar zo ver zijn we nu nog niet.’ 

Calamiteitenbingo  

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst staat de interactieve calamiteitenbingo centraal.  Jaap Houben van Waterschap Hollandse Delta en Jenneke Schneider van de gemeente Rotterdam zetten enthousiast de toon met het trekken van de bingoballen. De deelnemers stortten zich op de basisprincipes van risicomanagement en beoordeelden kans, effect, beheersmaatregelen en kosten en maakten een beheer- en onderhoudsplan. De calamiteiten vlogen de teams vervolgens om de oren en de juist ingezette maatregelen leverden belangrijke punten op. Zo bleek of de maatregelen afdoende en effectief waren of onder de maat. De strijd was hevig en de teams streden tot het uiterste om de winst. De sfeer zat er goed in aan de Maas! Dit spel is voor andere teams die met risicomanagement aan de slag willen een aanrader. 

Gemeente Leiden werd vertegenwoordigd door Danny Boers, Rick Chauddron en Erwin Schreve. 
Foto: gemeente Rotterdam 

Jaap Houben (Waterschap Hollandse Delta) en Jenneke Schneider (gemeente Rotterdam) presenteren samen de calamiteitenbingo. Foto: gemeente Rotterdam 

Gastheer Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard viert dit jaar haar 750 jarig bestaan. 
Foto: gemeente Rotterdam