De rol van het bestuur in assetmanagement

Foto 1: Sander Sieswerda, gemeente Amsterdam & Jaap Houben, Waterschap Hollandse Delta

Met prachtig uitzicht over Rotterdam, de Erasmusbrug, Hotel New York en de Rijnhaven ontmoeten 35 professionals uit de wereld van de openbare ruimte elkaar. Het thema van deze bijeenkomst van de Kennisgroep Assetmanagement is ‘de rol van het bestuur in assetmanagement’. De gemeente Rotterdam is dit keer gastheer.

De rol van het bestuur is niet overal hetzelfde en ook de mate van betrokkenheid van het bestuur verschilt. Wie is eigenlijk asset eigenaar en wie asset manager? Waar ligt de grens tussen betrokkenheid en commitment? Waar zou een bestuur actief op kunnen of moeten sturen, en wat is daarbij het juiste detailniveau? Welke producten of instrumenten zouden idealiter bestuurlijk worden vastgesteld?

Sander Sieswerda, strategisch adviseur gemeente Amsterdam en Jaap Houben senior beleidsadviseur Waterschap Hollandse Delta presenteren enthousiast hun aanpak en visie op de rol van hun bestuur bij assetmanagement. Na de twee praktijkvoorbeelden gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het thema van de dag blijkt voor de deelnemers aanleiding om veel kennis en ervaring uit de praktijk te delen.

Wie de rol van asset eigenaar heeft verschilt bij de aanwezige gemeenten, waterschappen of provincie. En soms blijkt het lastig hier antwoord op te geven. Belangrijk is wie mandaat heeft en waar dat mandaat in de organisatie belegd is, op directieniveau of meer in de lijn.

  • In welke mate het bestuur betrokken is bij assetmanagement producten?

Bij een strategisch assetmanagementplan is het wezenlijk dat het bestuur goed betrokken is. Voor een assetmanagementplan of onderhoudsconcept is dat minder het geval. Een bedrijfswaardenmatrix of kritische prestatie factoren (KPI’s) vaststellen gebeurt niet overal. Soms hoeft dat ook niet.

  • Hoe creëer je bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid voor assetmanagement?

Ga het gesprek aan, maak daarbij gebruik van maatschappelijk de dynamiek, sluit aan bij actuele vraagstukken en neem het bestuur mee. Maak een goede stakeholdersanalyse, richt de blik naar buiten, ontwikkel scenario’s en leg transparante keuzes voor. Zo kun je het ijzer smeden als het heet is en samen een optimaal resultaat behalen.

Over nut en noodzaak van bestuurlijke KPI’s zijn de meningen verdeeld. De toepassing van de KPI’s is  hierbij belangrijk. Als je het op de goede manier inzet biedt het kansen en vormt het geen risico.

Alle partijen zijn het erover eens dat transparantie key is. Het delen met relevante feiten en cijfers en het onderbouwen en delen van afwegingen, zodat het bestuur tijdig en goed gefundeerde besluiten kan nemen. Daar gaat het om.

Foto 2: Bijeenkomst Kennisgroep Assetmanagement in Rotterdam
Foto 3: Rijnhaven Rotterdam