De bouwsector is een sector met grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Er vinden jaarlijks veel arbeidsongevallen plaats met ernstige gevolgen. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Bij een bouwproject zijn veel verschillende partijen betrokken: opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, werkgevers, werknemers, zelfstandigen en toeleveranciers. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat het werk op de bouwplaats veilig, gezond en milieubewust kan gebeuren. Goede arbeidsomstandigheden vereisen een goede onderlinge samenwerking en afstemming van alle betrokken partijen in het bouwproces. Vaak is er onduidelijkheid wie verantwoordelijkheid draagt voor wat.

De aandacht voor de verantwoordelijkheid van de publieke opdrachtgever hierin neemt toe. Wij willen graag in gesprek gaan over de invulling van de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid op en rond de bouwplaats. Mede vanuit de wetgeving, maar ook vanuit het oogpunt als professionele contractpartij, hebben we als opdrachtgever een belangrijke rol én verantwoordelijkheid in de risicobeheersing op het gebied van arbeidsveiligheid. 

Wij vanuit het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan, over het thema VGM en om aan te sluiten bij deze kennisgroep. In de toekomst willen we een themabijeenkomst organiseren waar we verschillende onderwerpen/thema’s kunnen behandelen die raakvlakken hebben met VGM.

Voor wie: Publieke opdrachtgevers, projectmanagers, adviseurs en anderen die in de praktijk te maken hebben met veiligheid in projecten.

Wil je ook aansluiten en meedenken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen? Neem dan contact op met onderstaande medewerkers:

Kees de Vette: ca.devette@rotterdam.nl Moad Ahouch: m.ahouch@rotterdam.nl