Op 10 november 2022 organiseerde de kennisgroep Bouw- en Omgevingsveiligheid van Regio Ingenieur een gelijknamige sessie op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Aan de hand van presentaties van o.a. gemeente Rotterdam, Bouwend Nederland en aannemer Van Gelder gingen de aanwezigen dieper in op het belang van veilig werken.

De bijeenkomst begon om 14.00 uur zoals gezegd op het Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Cor Luijten, lid van de werkgroep NIZH van Regio Ingenieur en adviseur duurzaamheid bij de gemeente Rotterdam, ontving de groep met een kort openingswoord, waarin hij de nadruk legde op het belang van het gesprek wat tussen markt en overheid plaats moet vinden in het kader van veilig werken. Dit kwam in de sessie mooi tot uiting in de verschillende presentaties die zowel het perspectief van de aannemer als van de overheid weergaven.

Als eerste was het woord aan Kees de Vette, adviseur veiligheid bij de gemeente Rotterdam. Kees gaf vanuit de wet- en regelgeving inzicht in de verschillende eisen die gelden op het gebied van veilig werken, en hoe deze wet- en regelgeving invloed heeft op de ontwerpen en de praktijk. Hij liet de aanwezigen kennismaken met de basis van het veiligheids- en gezondheidsproces. Door de vele ervaringen met complexe projecten binnen de gemeente Rotterdam kent de gemeente het belang van veilig werken. Daarbij streeft Rotterdam ernaar om proactief om te gaan met veiligheid en gezondheid.

Vervolgens gaf Jos van Alphen van Bouwend Nederland een presentatie over de rol van veiligheid bij de aanbesteding en uitvoering van openbare werken. Uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat veiligheid een kleine rol speelt in de selectie- en gunningcriteria, en dat tijdsdruk een grote rol speelt bij de beperkte veiligheidsmaatregelen die worden opgesteld. Aan de hand van stellingen gingen de aanwezigen vervolgens in gesprek over de veiligheidsnormen en maatregelen die in de voorbereiding en uitvoering een rol hebben in een project.

Tot slot was het woord aan Frank Faber, KAM-coordinator bij aannemer Van Gelder. Frank vertelde over het belang van veilig werken binnen Van Gelder, en liet zien hoe dit gecommuniceerd wordt binnen de eigen organisatie. Daarvoor heeft Van Gelder een plaat laten ontwikkelen waarmee werknemers met elkaar in gesprek kunnen gaan en samen onveilige situaties kunnen herkennen. Ook de aanwezigen bij de sessie mochten deze opdracht in twee- of drietallen maken, wat goede gesprekken opleverde.

Zoekplaat Van Gelder: herken de 25 onveilige situaties

Na deze presentatie werd de sessie afgesloten door Cor Luijten, waarna de aanwezigen onder het genot van een borrel op het Dutch Tech Park nog konden doorpraten over de sessie. Het was weer een geslaagde bijeenkomst van Regio Ingenieur!

Wilt u ook bij de volgende bijeenkomst van Regio Ingenieur zijn? Hou dan vooral onze website in de gaten: www.regioingenieur.nl