Beschermen tegen hoogwater betekent zorgen voor sterke dijken en duinen, maar ook: regelmatig controleren of alles nog goed werkt. Zodra de ‘r’ in de maand komt, testen we maandelijks alle keersluizen in de primaire waterkeringen. Ook controleren we vóór het stormseizoen honderden kleppen, schuiven, deuren, schotten en meer die door een waterkering gaan. Collega Alex vertelt wat we doen om ons voor te bereiden op het stormseizoen van de herfst en de winter.