In september 2021 is er vanuit RegioIngenieur een webinar gegeven over Zero-Emissie. Vanuit de PIANOo Buyersgroep Zero-Emissie materieel was op dinsdag 11 april 2023 een webinar over ditzelfde onderwerp.

De buyersgroep is gestart in 2020 en de afgelopen periode is door diverse publieke opdrachtgevers kennis en ervaring gedeeld over dit thema. Hierbij was de focus: de aanbesteding (buyers-groep).

Het is een state-of-the-art geworden anno 2023 en weergegeven in een E-learning, een stroomschema en een handreiking (zie bijlagen). In de e-learning is ook kennisinformatie vanuit andere initiatieven opgenomen, bijvoorbeeld van TNO en van de markt.

De e-learning is te bekijken op:

https://www.pianoo.nl/nl/e-learning-zero-emissie-bouwmaterieel

De presentatie behorende bij het webinar is weergegeven in bijgevoegde pdf. Dit evenals de handreiking, het stroomschema en een toelichting op het stroomschema.