Op 24 juni organiseerde Regionaal Platform BIM het webinar Wet kwaliteitsborging: kansen en consequenties voor digitaal bouwen en beheren.

Grote opgaven en nieuwe wet- en regelgeving
We staan als ketenpartners gezamenlijk voor grote opgaven in de bouw: onderhoud en vervanging met uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is er nieuwe wet- en regelgeving die op korte termijn gaat meespelen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is hier één van. Dit brengt in projecten een verandering van risicobeheersing mee voor de opdrachtgever én opdrachtnemer. Wat zijn de kansen en consequenties van deze wet voor digitaal bouwen en beheren in de projectpraktijk? Hoe en welke gegevens leg je eenmalig vast voor meervoudig gebruik? Hoe kun je je geleverde en gevraagde kwaliteit aantoonbaar maken?   

Digitaal bouwen en beheren

Digitaal bouwen en beheren kan van grote meerwaarde zijn voor de kwaliteitsborging. Tijdens dit interactieve webinar vertellen wij je hoe digitaal bouwen en beheren in combinatie met de Wkb een meerwaarde kan bieden voor het verbeteren van de beheer- en bouwprocessen.

Het webinar is hier terug te kijken:

Wat komt er aan de orde tijdens het webinar?

  • Expert aan het woord – Casper van Busschbach (Q2 System Engineering): Wat houdt de Wkb in voor de infrasector? Wat is de impact en het nut van digitaal bouwen en beheren in de praktijk?
  • Opdrachtnemer aan het woord – Nathan van Nugteren, Jos Koster en Sander Geenevasen (Dura Vermeer Infra Regio Zuid West): Praktijkvoorbeeld & visie. Welke kansen zie jij voor digitalisering? Hoe draagt het bij aan de Wkb?


Regionaal Platform BIM

Het Regionaal platform BIM is een samenwerking van het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW (MKB-bedrijven). Building Changes begeleidt deze samenwerking.


Bijgevoegde bestanden

Contactpersonen

Login om contactpersonen te bekijken

Inloggen