In samenwerking met stichting Rondom GWW organiseerde Regio Ingenieur een bijeenkomst over digitalisering in de GWW-sector op 15 maart 2022. De naam van deze bijeenkomst was ”Digi-bites: de praktijk aan het woord”. Aan de hand van drie verschillende presentaties met allemaal een andere invalshoek op de digitalisering kregen de deelnemers veel inzichten in dit thema, wat de komende jaren een belangrijk thema gaat zijn binnen de sector.  

Na een welkomstwoord en introductie door Ed Mallens, de netwerkmanager van Regio Ingenieur, werd de bijeenkomst geopend door Annelou Hoogerwerf van Suit-Case. In samenwerking met MKB’s Wallaard, Van Dijk en Van der Meer heeft Suit-Case het project Digitale Doeners vormgegeven. Dit project focust zich op de interne organisatie van de MKB’s en draait om de benodigde veranderingen om te komen tot digitalisatie op de gebieden administratie, data en informatie en mindset. De veranderingen op het gebied van administratie komen vanuit specifieke oplossingen, waar het bij data en informatie juist komt vanuit een duidelijke visie en concrete stappenplannen. Tot slot is om te komen tot een digitale mindset binnen bedrijven vooral een leercultuur van belang, waarbij digitalisatie steevast op de agenda staat en door middel van activiteiten praktische tools worden aangeboden voor werknemers.  

Vervolgens was het woord aan Erik van Ooyen namens de provincie Zuid-Holland. Hij gaf uitleg over welke digitale producten binnen de provincie Zuid-Holland gebruikt worden. Enkele voorbeelden hiervan waren ArcGIS, Power BI, Python, Azure en Leaflet en FME. Aan de hand van enkele voorbeelden werd getoond hoe deze verschillende applicaties ingezet kunnen worden binnen projecten. Zo kan een applicatie ingezet worden voor een analyse-vraagstuk aan de voorkant van een project, maar kan deze ook ingezet worden tijdens het project voor bijvoorbeeld monitoring of informatievoorziening voor verschillende betrokken partijen.  

Tot slot was het woord aan Sander Siebelink van de TU Twente. Aan de hand van zijn afgeronde promotietraject ‘Maturities in BIM’ nam hij ons mee in enkele inzichten die hij gedurende zijn onderzoek had gevonden. Vanuit de wetenschap ziet men dat de bouw op het gebied van digitalisatie achterblijft. Op weg naar BIM Maturity is een wil van de organisatie, motivatie en het in huis halen van expertise enorm belangrijk. De BIM Maturity scan geeft inzicht in de eigen organisatie, het kan input zijn voor strategische planvorming, het dient voor het meten en selecteren van projectpartners en het is een goede benchmark voor organisaties om hun eigen manier van werken met BIM te vergelijken met de bouwsector als geheel. In de vorm van een goede discussie in de zaal bespraken we vervolgens de barrières voor het werken met BIM, en keken we naar de toekomst van BIM aan de hand van een uitgevoerde sectoranalyse.  

Na een lange periode van webinars en online bijeenkomsten was dit weer de eerste fysieke bijeenkomst vanuit Regio Ingenieur. Het was fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. We kijken ernaar uit om u bij een volgende bijeenkomst over een volgend thema weer te zien.  

Contactpersonen

Login om contactpersonen te bekijken

Inloggen