Fikse buien met in korte tijd veel regen komen steeds vaker voor. Als het riolerings-systeem het water niet snel genoeg kwijt kan, wordt er overgestort op de singels. Een onwenselijke situatie door de effecten voor het milieu, de kwaliteit van de leefomgeving en het imago van de stad. Rotterdam maakt daarom gebruik van een overstortmonitoringsysteem. Dit maakt het mogelijk om na een overstort in samenwerking met de waterschappen snel in actie te komen. En de analyse van data maakt het beheer van de stad slimmer.

 

Het Rotterdamse rioolsysteem kan buien tot 10 millimeter per uur kwijt. Valt er meer neerslag, dan gaan de gemalen op volle kracht aan en wordt water opgevangen in de riolering, de waterpleinen en de ondergrondse waterberging. Als dat niet genoeg is, wordt water afgevoerd naar de Maas. Pas daarna volgt overstort op de singels om ergere overlast (water op straat of in woningen, gezondheidsrisico’s) te voorkomen. Voorheen moesten beheerders op basis van het waterniveau in de bassins van de rioolgemalen inschatten of er was overgestort en waar precies in het singelsysteem. Door de monitoring weten beheerders 100% zeker dát er overgestort wordt en op welke locatie. Het snel treffen van de juiste maatregelen in samenspraak met de waterschappen (verantwoordelijk voor het singelniveau) wordt dan een stuk efficiënter. Zo kan overlast voor de stad (stank, vissterfte, te veel baggerslib op de bodem van de singel) worden beperkt of voorkomen. Omdat het overstortmonitoringsprogramma het rioolniveau én het singelniveau meet, wordt ook duidelijk via welke overstort het water uit de singel instroomt op het riool (‘vreemd water’).

 

Lees het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-10-03-Slim-beheer-met-het-overstortmonitoringsysteem.pdf