De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Budgetten staan onder druk, gemeenten hebben omgevingscommunicatie meer dan ooit hoog in het vaandel en de ontwikkelingen in het vakgebied beheer van de openbare ruimte volgen elkaar snel op. Het maken van de juiste keuzes in beheer en het transparant kunnen uitleggen daarvan wordt steeds belangrijker.

“Met dit strategisch assetmanagementplan kijken we de toekomst in. Welke maatregelen moeten we nú nemen om Rotterdam ook in de toekomst weerbaar en veerkrachtig te houden? Assetmanagement helpt ons om onze budgetten optimaal in te zetten en juist die maatregelen te nemen die het hardst nodig zijn én het meest bijdragen aan de bredere opgaven van de stad Rotterdam. Dit plan zet voor de komende jaren de kaders neer voor beheer en onderhoud. Altijd en overal is ons uitgangspunt maximale meerwaarde voor Rotterdam en de Rotterdammers.” – Gerben Wigmans (Concerndirecteur Stadsbeheer)