Juist bij tegenwind moet je blijven fietsen. Dat weet iedere Rotterdammer. We leven in andere tijden dan bij de vaststelling van het eerste Duurzaamheidskompas. De coronacrisis is een harde tegenwind geworden voor de economie en samenleving. Dat heeft zijn effect gehad op de uitvoering en planning van sommige duurzaamheidsprojecten.

Waarom een kompas? Een kompas geeft richting. Het Duurzaam-heidskompas zet alle ambities op het gebied van duurzaamheid in Rotterdam op een rij, en geeft een overzicht van alle relevante beleidsstukken. In het Duurzaamheidskompas lees je:

1. Welke doelstellingen Rotterdam deze collegeperiode, in 2030 en in 2050 na-streeft op het gebied van duurzaamheid;

2. Hoe Rotterdam de transities op het gebied van duurzaamheid dichter bij elkaar brengt en integreert, zodat ze elkaar versterken;

3. Op welke manier Rotterdam met welk thema aan de slag gaat en hoe ze stap voor stap dichterbij het realiseren van haar ambities komt.

Het Duurzaamheidskompas is nadrukkelijk een levend document. Gemeente Rotterdam zal regelmatig extra speerpunten toevoegen. Bijvoorbeeld als ze haar documenten actualiseert of nieuwe afspraken met de stad maakt, maar ook als op rijksniveau nieuwe besluiten worden genomen.