Welke factoren bepalen het risiconiveau per asset? Welke oplossingen zijn beschikbaar? Hoe beoordeel je sinkholes/ uitspoeling achter de kademuren? Deze analyse en factsheet kan je hier bij helpen.