EMVI is een gunningscriterium en sinds 2012 wordt dit veelvuldig toegepast. Na een paar jaar van ervaring opgedaan te hebben met EMVI is het hoogtijd om het e.e.a. nader met elkaar te evalueren. Door de regio is in november 2016 op de bouwcampus in Delft een EMVI-dag georganiseerd. Aan de hand van een zestal EMVI-stappen is het gehele proces van EMVI onder de loep genomen. Een zeer levendige dag, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers actief hebben bijgedragen aan het succes van deze dag. In januari 2017 heeft de regio wederom een EMVI-middag georganiseerd in Hoofddorp. Hier werd gediscussieerd over de emvi-criteria. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Mocht je dit gemist hebben of wil je nog eens terugkijken dan willen we jullie wijzen op een Webinar over EMVI. Dit EMVI-webinar is gehouden in maart 2017 en terug te zien via:

https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-werken-met-bpkv

 

Tevens willen we jullie meegeven op welke wijze de gemeente Gouda dit webinar heeft gevolgd.

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2017/04/tip-webinar-kijken-met-je-afdeling.

 

Met vriendelijke groet,

Cor Luijten Adviseur Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Telefoon 010 – 4897695 Mobiel 06 – 20 13 97 31 Website www.rotterdam.nl