Rotterdam ontwikkelde een app voor een betere registratie en analyse van meldingen in de buitenruimte. De achterliggende gedachte: een preciezere registratie maakt onderliggende oorzaken zichtbaar. Een proef toont aan: de app draagt bij aan een effectievere aanpak van problemen en een betere samenwerking. Dit jaar volgt de uitrol in de hele stad.

Foto: chalk drawn David Zinn.

De app, een initiatief van Rotterdamse riool- en wegbeheerders, draagt ook bij aan het ontwikkelen van een ‘gemeenschappelijke taal’, wel zo handig bij de implementatie van assetmanagement. De proef richtte zich op meldingen over voetpaden en wateroverlast.

Verzakt voetpad Een verzakt voetpad kan komen door bijvoorbeeld boomwortels, poreuze rioolbuizen, onderspoeling (zand onder het voetpad ‘lekt weg’ in kelders of kruipruimtes onder woningen) of een door ratten gegraven gangenstelsel. De oorzaak bepaalt welke maatregel het meest effectief is en ook welke partij nodig is om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Dankzij de informatie uit de app krijgen beheerders inzicht in de grootste risico’s voor de kwaliteit van voetpaden in de stad.

Afstemming maatregelen Met de objectieve informatie uit de app kunnen zij de maatregelen in hun beheerplan onderbouwen en het gesprek aangaan met bijvoorbeeld pandeigenaren (in geval van onderspoeling) of de collega’s van Schone Stad (verantwoordelijk voor maatregelen tegen rattenoverlast). Zo draagt de app bij aan een betere afstemming van maatregelen en samenwerking met interne en externe partners.

Wateroverlast Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 42% van de meldingen over wateroverlast gaat over wateroverlast binnenshuis. Die kan echter meerdere oorzaken hebben, denk aan het gebouw zelf, de huisaansluiting of het hoofdriool. Als het probleem te maken heeft met het hoofdriool, dan zijn hier vaak ook weer meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen: een gescheurde leiding, wortelingroei of een verstopping door zand of vet. Dankzij de app wordt informatie over oorzaak, asset, faalmode en gevolg gestructureerd opgeslagen; belangrijk voor een goede analyse en een effectief beheer van de stad.

Landelijke uitrol De meldingenregistratie voorziet in een behoefte die ook bij andere gemeenten speelt. Daarom pakt Stichting Rioned samen met gemeenten en adviseurs van Partners4UrbanWater de landelijke uitrol op als onderdeel van een nieuw kwaliteitssysteem om uniform data en informatie te kunnen uitwisselen binnen de rioleringssector. De landelijke uitrol maakt het ook mogelijk te gaan benchmarken.

Bekijk de animatie van Rioned waarin het idee van de meldingenregistratie wordt toegelicht. Link naar https://www.youtube.com/watch?v=em7MVJ7ezXs