Eind september werd in Vlaardingen de draagkracht van een toekomstige locatie voor een weg door middel van massa stabilisatie verhoogd. Omdat deze techniek pas twee keer eerder in Nederland is toegepast, waarvan één keer door de Provincie Zuid-Holland, organiseerde de gemeente Vlaardingen samen met het Netwerk en de aannemer een bijeenkomst voor een select groepje geïnteresseerden. Het werd een nuttige bijeenkomst waarbij de techniek werd toegelicht en werd nagedacht over manieren om deze techniek, die in het buitenland vaker wordt toegepast, in Nederland beter op het netvlies te krijgen.

Wat is Massastabilisatie?

Massastabilisatie is een vorm van grondverbetering waarbij slappe ondergronden versterkt worden door het toevoegen van een bindmiddel. Vaak wordt als bindmiddel cement, al dan niet gemend met kalk of ander toeslagmaterialen, gebruikt. Dit bindmiddel wordt met behulp van perslucht via een slang in de grond verwerkt. De slang is gemonteerd op een kraan met een speciale arm. Aan het eind van de arm zit een snij kop die er ook voor zorgt dat de grond en het bindmiddel goed gemengd worden. De kraan is ook voorzien van een plaatsbepaling systeem en een digitaal monitoring systeem, zodat de machinist vanuit de cabine het proces goed kan sturen en monitoren. Direct na het mengen wordt de grond voor belast om de sterkteontwikkeling en homogeniteit te garanderen. Een maand na het realiseren van de stabilisatie kan worden begonnen met het aanbrengen van verhardingen.