Alle objecten in de buitenruimte dragen bij aan de doelstellingen van de stad. Zo ook de Rotterdamse bruggen. Ongeplande stremming van weg-en scheepvaartverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de stad bereikbaar blijft. Kortom: de bruggen moeten ‘betrouwbaar’ en ‘beschikbaar’ zijn.

 

Hoe betrouwbaarder een brug, hoe kleiner de kans op ongeplande stremmingen en hoe hoger de beschikbaarheid. Concreet betekent deze ambitie dat hoofd-en verzamelwegen én vaarwegen voor meer dan 95% beschikbaar moeten zijn voor het wegverkeer of de beroepsvaart.

 

Maar hoe kunnen we dat op een eenduidige en transparante manier meten? En welke keuzes maken we in het verder verbeteren van die betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Het antwoord op deze vragen begint met een slimme analyse van data.

 

Lees het artikel op de website

[link naar https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-12-04-Betrouwbare-bruggen-houden-de-stad-bereikbaar.pdf]