Beschikbaar voor de liefhebber: het strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Assetmanagement is de volgende stap in het professioneel beheer van de buitenruimte. De methode, in opmars in Nederland maar ook internationaal, helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen uitleggen ervan. Assetmanagement zorgt ervoor dat budgetten worden ingezet waar dat het hardste nodig is. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor de stad. De gemeente Rotterdam is in 2013 gestart met assetmanagement. Op dit moment werkt de sector Openbare Werken van Stadsbeheer voor een groot deel volgens de principes van deze methodiek. Het (ambtelijk vastgestelde) strategisch assetmanagementplan geeft voor de komende jaren de kaders aan voor het technisch beheer en onderhoud van de buitenruimte. Hierin wordt de strategie op een kwalitatieve wijze beschreven. De komende periode ligt de focus op het beter meetbaar maken van de strategie en de verbreding van assetmanagement naar het totale beheer van de buitenruimte.

Interesse? Wij delen het plan Slim beheer, strategisch assetmanagement in Rotterdam graag met geïnteresseerde vakgenoten.

Reacties zijn uiteraard welkom. Mail ze aan assetmanagement@rotterdam.nl