In de assetmanagement methodiek speelt de ‘line of sight’ een belangrijke rol. Deze staat voor de doorvertaling van de te realiseren doelstelling naar het meetbare effect op straat. Ofwel: Hoe zorg jij ervoor dat wat het college belangrijk vindt, op straat zichtbaar wordt voor de burger? Naast de line of sight wordt er binnen assetmanagement ook gesproken over ‘alignement’. Alignement heeft betrekking op de keten van activiteiten die er voor zorgt dat het proces van ‘plan tot uitvoering’ op een gestroomlijnde verloopt. Bekijk de onderstaande documentatie over deze ‘line of sight’.