Op 26 november vond de tweede in de reeks van vier Webinars over Digitalisering plaats. Dit keer stond een praktische toepassing centraal: de CENT-R. Hierover spraken Peter Wijnands, beheerder bij gemeente Rotterdam, en Florian Mesch, ontwerper bij Lightwell B.V., de aanwezigen van dit Webinar toe. 

Er werd kort teruggeblikt naar wat Jim Walda besproken heeft in het vorige Webinar: wet en regelgeving wat op Europees en nationaal niveau speelt, waar dan weer de telecommunicatiewet, antenneconvenant en antennebeleid aan vast hangt.  

Vervolgens zoomde Peter in op het onderscheid in soorten antennes en of een lichtmast wel of niet technisch geschikt is om verschillende tools aan ‘op te hangen’. Vragen die hierbij opkomen zijn onder andere: is de lichtmast sterk genoeg? Is er 24/7 spanning beschikbaar? Wat doe je bij storingen? En wat zijn de installatiemogelijkheden? Deze onzekerheden lieten blijken dat een lichtmast niet geschikt is voor alom verschillende toepassingen.  

Wat hebben Rotterdam en Lightwell bedacht: Een slimme hub waar je een lichtpunt van kan maken; de Connective Energy Network Tool Rotterdam, ofwel de CENT-R. De CENT-R is veel meer dan alleen een lichtmast. Met dit ‘platform’ is van alles mogelijk. Bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto. Men kan er straatverlichting of camera’s op plaatsen. Of, denk aan sensoren die luchtvervuiling en geluid kunnen meten. Of 5G voor supersnel internet. 

Florian benadrukte de vraag: hoe past deze tool in de circulaire economie? Momenteel is er veel focus op het hergebruik van materialen, maar eigenlijk willen we producten juist zo lang mogelijk gebruiken. Hoe doe je dat? De CENT-R is modulair ontworpen. Afhankelijk van de behoefte en ontwikkeling kunnen diverse modulen worden toegevoegd of verwijderd. Op deze wijze blijft de CENT-R actueel voor gebruik. Met een standaard mast kan je je product ‘Smart City proof’ maken naar behoefte over tijd. Zo kun je bijvoorbeeld een laadpunt, 5G of lichtpunt als module erin zetten en wie weet wat we over tijd nog belangrijk vinden. Er liggen ook kansen op gebied van energiebesparing. Door gecombineerde producten te creëren kan je de energiekosten namelijk ook nog eens drukken.  

Zo’n slimme mast vergt aandacht omtrent beheer en organisatie waar nog verder onderzoek naar gedaan moet worden. Er komen bijvoorbeeld meerdere partijen op één mast. De voorwaarde is dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden. En past zo’n lichtmast wel in elk straatbeeld? De sprekers zijn overtuigd dat door verschillende functies te koppelen en verschillende plannen over elkaar heen te leggen een overwoekerd netwerk aan ‘cells’ uiteindelijk wel zal meevallen. ‘Verrommeling’ in de buitenruimte en eindeloos veel obstakels is door niemand gewenst. Het is daarom van belang dat verschillende partijen betrokkenen worden: van landschapsarchitect tot bewoner. De CENT-R moet namelijk in het Rotterdams straatbeeld passen én mensen moeten meegenomen worden in het voortraject zodat je het juiste pad wordt bewandeld.  

In januari 2019 startte de pilot met 3 CENT-R’s in de wijk Reyeroord. Uit deze pilots kan  uiteindelijk een antennebeleid rollen. Dit kan wellicht landelijk opgeschaald worden, wat het proces werkbaarder maakt voor andere gemeenten. Maar, hoe weet je eigenlijk of er überhaupt behoefte is aan het uitrollen van een 5G-netwerk? De sprekers wijzen erop dat als men er niet achteraangaat, je achter de feiten aan gaat lopen. Door netwerkproviders in een vroeg stadium te betrekken, heb je als gemeente wellicht meer invloed op hoe antennes uiteindelijk gerealiseerd worden in het straatbeeld. Het digitale netwerk heeft in ieder geval steeds vaker de voorkeur bij inwoners, ondernemers en overheden.  Het internetverkeer groeit al jaren explosief en die ontwikkeling zet alleen maar verder door. 

Voor de aanwezigen van het Webinar: wat vond je ervan? Laat het ons weten via deze enquête!