In samenwerking met Bouwend Nederland, Stichting Buitenwerk, Stichting Rondom GWW en gemeente Rotterdam mochten we voor het eerst in lange tijd weer een fysieke bijeenkomst organiseren in Hal 4 aan de Maas in Rotterdam. Door middel van plenaire sessies en presentaties in kleinere groepen konden regionale partijen, gemeenten en marktpartijen met elkaar het gesprek aangaan over de stadsopgaven en het samen werken in de buitenruimte.

Om 13.00 werd de Marktdag officieel geopend door dagvoorzitter Joost Fijneman van het CROW. Ronald Zandbergen en Hessel Heins-Wunderle van respectievelijk gemeente Rotterdam en Bouwend Nederland kregen vervolgens als initiatiefnemers de ruimte om het doel van de dag te delen: het krijgen van een kijkje in andermans keuken, met verschillende soorten partijen het gesprek aangaan over de stadsopgaven en het belang van samenwerking hierin.

In de plenaire discussie die hierop volgde gingen vijf vertegenwoordigers van verschillende partijen hierover met elkaar in gesprek. Lissy Nijhuis (gemeente Rotterdam), Monique Groeneweg (gemeente Rotterdam) en Joris van de Looij (IBR Drechtsteden) bespraken voornamelijk de samenwerking met partners in het kader van de toekomstige stadsopgaven. Dennis van der Werff (Bouwend Nederland) en Karel Ossewaarde (Stichting Rondom GWW) gingen hier vervolgens op in. De panelleden bespraken de zorgen rond continuïteit in de sector en het belang van goede samenwerking met overheden en regionale partijen om kennisdeling te blijven stimuleren. Er is lef nodig om de uitdagingen in de toekomst samen aan te kunnen gaan, waarbij het belangrijk is om steeds weer het gesprek aan te gaan en te leren van elkaar. Hiervoor is een sfeer nodig waarbinnen men het maken van fouten leert accepteren om vervolgens met moed te blijven werken volgens nieuwe manieren. Hierin is men volgens de panelleden al goed op weg: zo wordt er voorafgaand aan projecten vaak al goed afgestemd tussen verschillende partijen wat een goede manier van werken is, en wordt er vanuit de markt steeds vaker goed de tijd genomen om te investeren in goede samenwerking met opdracht gevende partijen. Men proeft de welwillendheid om samen grote stappen te zetten met nieuwe vormen van samenwerking.

Marktpartijen, gemeenten en regionale partijen hebben lef en moed nodig om samen volgens nieuwe manieren te kunnen werken, waarbij ruimte is om te leren van elkaar

De gedragen conclusie van de plenaire sessie tijdens de Marktdag Infra 2021

Deze plenaire discussie vormde een goede basis voor de parallelsessies waar de aanwezigen aan deel konden nemen. In totaal waren er drie sessies georganiseerd:

  • Project Start Sessies: elkaar leren kennen en “samen goed aan de start”; georganiseerd door Rob van der Meer (Van der Meer) en Hans Kea (gemeente Rotterdam);
  • Kijkje in de Keuken: hoe komt men binnen de gemeente tot de gewenste inkoopstrategie. Tot welke keuzes leidt dit bij aanbestedingen vanuit infrabedrijven; georganiseerd door Allard Kuil (gemeente Rotterdam), Erik Thijssen (Bouwend Nederland Infra regio Zuid-West BAM) en Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland);
  • Stadsopgaven bv digitalisering, duurzaamheid, instroom vanuit vernieuwende samenwerkings- en contractvormen; georganiseerd door Anton van Alphen (gemeente Dordrecht).

De aanwezigen konden aan twee van de drie parallelsessies deelnemen. Naast de presentaties was er voornamelijk ruimte om samen het gesprek aan te gaan over ervaringen met vergelijkbare uitdagingen en thema’s die naar voren kwamen in de presentaties. Binnen de groepen werden tips en tops opgesteld, welke na afloop door de procesbegeleiders plenair werden teruggekoppeld aan alle aanwezigen.

Na een wrap-up, verzorgd door dagvoorzitter Joost Fijneman, was er de mogelijkheid om na te praten over de verschillende discussies, presentaties en thema’s die op deze Marktdag de revue waren gepasseerd: een goede afsluiting van een geslaagde Marktdag aan de Maas.

Binnenkort vindt u op de website ook de uitkomsten van de parallelsessies en de verschillende presentaties.

Vragen over (de activiteiten van) RegioIngenieur? Stuur je mail naar: info@regioingenieur.nl