15 februari 2017 - Het voorontwerp van de nieuwe St. Sebastiaansbrug is klaar. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden en rijdt tram 19 eind 2019 of begin 2020 over de brug richting TU-wijk en Technopolis.

Ontwerp Sint Sebastiaansbrug

 

De nieuwe Sebastiaansbrug wordt een basculebrug, net als de huidige brug uit 1963. Dat betekent dat het brugdek open en dicht gaat met behulp van een contragewicht. Het nieuwe ontwerp voorziet, net als de huidige brug, in een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Voor bus en tram zijn twee rijstroken beschikbaar aan de oostzijde van de brug, gemotoriseerd verkeer rijdt over twee keer één rijstrook. Aan weerszijden van de brug komen vrijliggende voet- en fietspaden.

Beperking geluidoverlast

Eerder haalde de rechter een streep door een omgevingsvergunning voor een ander brugontwerp uit 2014, na bezwaren van omwonenden en belangengroepen over het geluidsrapport. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met het geluid. Zo zal geluidsoverlast worden beperkt door toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Ook wordt rubber toegepast tussen metalen platen, zodat trillingen zoveel mogelijk worden voorkomen. En als de tram in de bocht zal piepen, dan komt er een smeerinstallatie.

Ontwerp

De vier zijkanten van de brug krijgen groenblijvende beplanting, terwijl de onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers van metselwerk worden voorzien. Het beton aan de onderzijde van de brug wordt geschilderd. Het ontwerp maakt gebruik van bestaande elementen, zoals de middenpijler, kolommen en basculekelder. De vierkante kolommen worden omgevormd naar ronde kolommen. Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Gemeente Rotterdam is gevraagd om het project te begeleiden.

Samenwerking

Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten voor ontwerp en kosten zijn opgenomen. De drie partijen hebben gezamenlijk belang bij de brug, die aan vervanging toe is, omdat de huidige aanbruggen in slechte staat zijn en scheuren vertonen. Daardoor kan zwaar verkeer niet over de brug. Dat geldt ook voor tramlijn 19 richting TU-campus en Technopolis.

Stedelijke uitstraling

Het is een sober ontwerp geworden, met een stedelijke uitstraling, zegt wethouder Lennart Harpe: “Ik ben zeer tevreden met het feit dat we in goed overleg met provincie en MRDH tot overeenstemming zijn gekomen over het ontwerp. Kijkend naar de strenge kaders van budget en planning constateer ik dat we erin zijn geslaagd belangrijke stappen te zetten in geluid beperkende maatregelen en uitstraling van de brug.”

Planning

Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 beginnen. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode rijdt de tram eind 2019 of begin 2020. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3352148/Delft-presenteert-na-eerdere-mislukkingen-nieuw-plan-voor-Sebastiaansbrug