Het tijdvak waarin fysiek ontmoeten niet mogelijk was, heeft een behoorlijke wissel getrokken op de cohesie van het netwerk RegioIngenieur. Binnen het netwerk worden onderlinge relaties vooral opgebouwd, onderhouden en verstrekt tijdens fysieke bijeenkomsten en projectbezoeken (zie ook onze missie en visie). Dat was vanaf begin 2020 tot en met de zomer van 2021 niet mogelijk. Dat zal geleidelijk aan in de komende maanden weer mogelijk worden. We volgen daarbij de landelijke richtlijnen.

Gezien ‘de aard van het beestje’, collegiale consultatie en kennisdelen, is het belangrijk zo veel als mogelijk fysieke contactmomenten te creëren, waarbij interactie een grote rol speelt. Het kijken in elkaars keuken helpt daar enorm bij. De mogelijkheden van Teams-presentaties. – vergaderen en Webinars worden volledig gebruikt. De stuurgroep leden nemen de lead in het ontwikkelen van activiteiten op de sporen. Het kernteam gaat hier vervolgens mee aan de slag om de activiteiten te organiseren.

Bekijk de volledige meerjarenkoers in de bijlage hieronder!