Inspiratieboek met ontwerpprincipes voor een toegankelijke plek.

Als gemeente Rotterdam vinden we het belangrijk dat ieder kind buiten kan spelen en elkaar kan ontmoeten in de eigen buurt. Samen (kunnen) spelen en opgroeien is tevens een van de uitgangspunten van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking en/of chronische ziekte. Dit verdrag werd op 14 juli 2016 geratificeerd door de Nederlandse overheid en de uitvoering van het verdrag gebeurt grotendeels lokaal. Voor kinderen met een beperking en/of chronische ziekte is buiten spelen vaak nog niet vanzelfsprekend. Met dit inspiratieboek willen we hier verandering in brengen en streven we naar speelplekken die samen spelen en samenkomen stimuleren. Door slimme ontwerpprincipes worden plekken toegankelijk, geven een gevoel van welkom en bieden mogelijkheden tot samenspel. Toegankelijkheid gaat dan ook niet alleen om het fysieke aspect, maar ook sociale toegankelijkheid
(je ergens welkom voelen) is belangrijk.