Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa) en Platform Bruggen hebben officieel samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Martijn van den Elzen – voorzitter van het platform BiKa – en Fred Westenberg – dagelijks bestuur van het platform Bruggen en voorzitter van de Bruggenstichting – hebben de overeenkomst ondertekend. Beiden zijn ervan overtuigd dat samenwerking verspreiding en ontwikkeling van kennis zal versnellen en zien een toekomst waarin de vervangings- en renovatieopgave efficiënt, effectief en duurzaam kan worden aangepakt.

Geheel in de stijl van de huidige tijd, online!

Het Platform is van en voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met bruggen. Dat zijn professionals werkzaam bij overheden, aannemers, adviesbureaus, brancheverenigingen, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen.

Wil je meer weten over Platform Bruggen? Bekijk het onderstaande filmpje!

Voor meer informatie: Platform Bruggen – CROW

Bijgevoegde bestanden