Dit handboek is bestemd voor gemeenten en opgezet in februari 2019. Het handboek biedt handvatten met technische bepalingen voor grondwerken, sleuven, riolering, groenvoorzieningen, verkeersmaatregelen en straatwerk.