Binnen het netwerk Regioingenieur is de werkgroep Assetmanagement metropoolregio actief.  In de afgelopen vergadering is  de aanpak van de gemeenten Zoetermeer en Rotterdam gedeeld over bewonersparticipatie.

De leden ontmoeten elkaar zo’n vier keer per jaar om ervaringen en kennis over assetmanagement met elkaar te delen.

 Onderstaand de link naar het verslag met als titel: Maatwerk (wat wil de burger?) en samenwerking tussen disciplines belangrijk bij assetmanagement.

http://www.rotterdam.nl/enwatwildeburger