Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Op de website https://ruimtelijkeadaptatie.nl/ vindt u meer informatie.

We zijn benieuwd in hoeverre er interesse is om over dit onderwerp een kennisdeler te organiseren. Als je bent geïnteresseerd laat dit dan weten bij Cees Rensen (c.rensen@pzh.nl).