André Houtepen (Rotterdam) is voorzitter van de werkgroep Proeven van het CROW. Wij zoeken collega’s die hun kennis en expertise willen aanwenden om André te voorzien van concrete problemen/suggesties/ aanvullingen op de proefuitvoeringen van bijlage 1 van de Standaard 2015. De opmerkingen/suggesties/aanvullingen worden verzameld en vervolgens ingebracht in de werkgroep. De eerstvolgende vergadering van de werkgroep is medio maart. Graag voor die tijd aanleveren bij André Houtepen asm.houtepen@Rotterdam.nl .