Waterschap Hollandse Delta staat al eeuwen voor de uitdaging om in het midden van Rotterdam het overtollige water wat valt in de sloten en boezems op te vangen en te transporteren naar de hoger gelegen rivieren rondom Rotterdam, die uiteindelijk uitmonden in de zee. Hiervoor wordt een groot en vervlochten netwerk van sloten, boezems, dijkjes en riviertjes beheerd en onderhouden. Naast transport van water worden ook de (grondwater)waterpeilen in de stad door dit vervlochten netwerk op hoogte gehouden zodat er tijdens droge periodes geen droogstand ontstaat. Oftewel een vernuftig en mooi systeem!

Een onderdeel van dit systeem ligt in het laagste deel van Rotterdam, het perssysteem Kreekhuizenplein, dat water transporteert van de sloot naar een hoger gelegen boezem. Het systeem is toe aan een flinke onderhoudsbeurt en moet verlengd worden. Dit zal plaatsvinden in dicht stedelijk gebied, waarbij kennis van de techniek, omgeving en ondergrond centraal staan.

De partner die de uitwerking van dit nieuwe systeem kan vormgeven is het Projectmanagementbureau en Engineering (PME) van de gemeente Rotterdam. PME heeft de kennis van de grote en geavanceerde perssystemen van gemalen en persleidingen. De belangen en complexiteit van het project zijn voor beide partijen duidelijk.
Kijkend naar de leidende principes voor een betere samenwerking zijn beide partijen dan ook trots op de hernieuwde samenwerking. Ze maken gebruik van elkaars kennis en kunde. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van verschillende raamcontracten die zijn gesloten met onderliggende partners/aannemers, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokken organisaties.

De erkenning van belangen en complexiteit werd pas echt duidelijk tijdens de gezamenlijke Project Start Up met een veldbezoek op locatie. Toen werd goed zichtbaar welke risico’s er zijn om een persleiding in de zeer volle ondergrond van Rotterdam aan te leggen. De volgende uitdaging werd dan ook om voor de realisatiefase een aannemer te vinden die klantgericht, oplossingsgericht en in complexe structuren kan samenwerken en het project met succes kan volbrengen.

Inmiddels (juni 2017) is, vanuit het samenwerkingsverband tussen WSHD, gemeente Rotterdam en firma Kroeze Infra BV, de oversteek van de kruising op Kreekhuizenlaan en Reyerdijk gerealiseerd.

Dit gedeelte van de persleiding is al volledig opgeleverd. Voor het overige deel van de persleiding loopt inmiddels een aanbestedingstraject. Ook deze wordt gedaan vanuit de samenwerking tussen WSHD en de gemeente Rotterdam.

Kenmerkend in dit project is de open communicatie, de herkenning en erkenning van de belangen en risico’s van beide partijen, het vastleggen van harde afspraken en de duidelijkheid over escalatie en besluitvorming indien de gemaakte afspraken niet meer actueel zijn. Maar bovenal de wil om aan de hand van de leidende principes niet in de valkuilen van het verleden te stappen. Beide teams kijken terug op een geslaagde en scherpe voorbereiding van het project!

Projectteam WSHD en gemeente Rotterdam.