Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Verbinden met data en informatie – BIM Pro Kennisdag

27 juni 2023 @ 09:30 - 17:00

Gratis

Wil jij ook weten hoe jouw organisatie verbinding kan leggen met Data en Informatie? Tijdens de 5e editie van de BIM Pro Kennisdag kom je erachter wat data eigenlijk te maken heeft met assetmanagement. Maar ook welke rol data speelt bij de circulaire transitie en andere maatschappelijke vraagstukken.
De bijeenkomst heeft speciale programmalijnen voor mensen die net beginnen met data en assetmanagement en gevorderden.

OMSCHRIJVING

Het thema van de BIM Pro Kennisdag is dit jaar: ‘Verbinden met Data en Informatie’. Aan de ene kant zorgen data en informatie er voor dat je vraagstukken (en de antwoorden daarop) kunt verbinden. Aan de andere kant is er verbinding nodig tussen en binnen organisaties als het gaat om verzamelen, vastleggen en uitwisselen van informatie. Dit allemaal zodat we de openbare ruimte zo goed mogelijk kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden. En kunnen voldoen aan alle maatschappelijke thema’s en vraagstukken die op onze sector afkomen.

Met Bouwwerk Informatiemanagement (BIM) krijg je je data op orde. Tijdens de kennisdag worden vragen beantwoord als: wat is het en wat kun je ermee? Hoe kan jouw organisatie werken met BIM?
Tijdens de BIM Pro Kennisdag leer je hoe het gebruik van BIM verloopt bij andere organisaties, zodat je dit zelf beter kan aanpakken. Daarnaast leer je hoe je collega’s kunt betrekken bij de veranderingen die op hen afkomen door BIM.

Maar de dag is veel breder dan alleen Bouwerk Informatiemanagement. Het gaat om de relatie tussen data en goed assetmanagement en welke rol data speelt bij de circulaire transitie en andere maatschappelijke vraagstukken.

BIM

BIM staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software.

Voor wie

Het programma is uitsluitend bedoeld voor mensen die werken bij of voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het is zowel interessant voor lijnmanagers, assetbeheerders, projectleiders, dataspecialisten, ontwerpers en informatie-adviseurs. Voor beginnende organisaties, maar zeker ook voor de koplopers. Tijdens de Kennisdag kun je zowel sessies voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ volgen. Je hoeft dus geen BIM expert te zijn of er eerder mee gewerkt te hebben. Als jouw aandacht ligt bij het beheer van de openbare ruimte en benieuwd bent hoe data de verbindende schakel kan zijn in je beheer, leer dan meer hierover tijdens deze dag.
Ben je werkzaam bij een provincie, gemeente of waterschap en wil je aan de slag met BIM? Meld je dan kosteloos aan!

Kosteloos event

Het evenement wordt gefinancierd door het Vakberaad Beheer en Bouw, daarom kun jij als deelnemer kosteloos aanmelden.

Heb je je aangemeld, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Laat het ons dan vooraf weten via congressen@crow.nl. Dan voorkomen we dat er onnodig kosten worden gemaakt en er eten moet worden weggegooid.

PROGRAMMA

9.30Inloop met koffie & thee
10.00Opening van de Kennisdag
Door: Jan van Ginkel en Mirza Milosevic van provincie Zuid-Holland samen met dagvoorzitter Joris Luyt
10.30Praktijkvoorbeeld vanuit gemeente Rotterdam
Digitale Vergunning Controle Service:
Tijdens de presentatie licht gemeente Rotterdam de pilot voor de Digitale Vergunning Controle Service toe. In de pilot is onderzocht welke digitale ondersteuning kan worden gegeven bij het proces rondom het indienen en beoordelen van een vergunningsaanvraag door gebruik te maken van BIM-modellen en de Digitale stad. Het is ontwikkeld op basis van de common ground principes, linked-data en open standaarden. Aan de hand van 5 use-cases is onderzocht hoe dit ondersteuning zou bieden bij de toetsing aan eisen uit het Bbl en het omgevingsplan
Door: Abe Reurings & Wouter Streefkerk (Gemeente Rotterdam)
11.05Pauze
11.301e ronde deelsessies (bekijk de deelsessies)
12.15Lunch & netwerken
13.15We zoeken interactief de verbinding op
14.002e ronde deelsessies (bekijk de deelsessies)
14.45Pauze
15.00Keynote Hans Kommers – over organisatie- & cultuurverandering
BIM is meer dan alleen de technische details invullen in een organisatie. Het vraagt ook een organisatie- en cultuurverandering. De hele organisatie moet meewerken om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen. Hans Kommers gaat in op de stappen voor zo’n organisatieverandering. Hoe zorg je ervoor dat ook jouw organisatie meegaat in de BIM beweging?
16.00Kennismarkt voor het starten met BIM & netwerkborrel
Op de kennismarkt vind je onder andere:

 • ​Routekaart datagedreven Assetmanagement
 • Dashboard duurzaam GWW
 • BIM Basis Infra
 • DigiCampus
 • ILS Configurator
17.00Einde

Deelsessies

In de deelsessies zijn twee lijnen uitgezet: Weet je nog niet precies wat BIM en/of Datagedreven Assetmanagement voor jouw en je organisatie kan betekenen, maar wil je er wel graag mee aan de slag? Volg dan vooral de sessies speciaal voor ‘beginners’.

Ben je al langer bezig met het onderwerp BIM, data en informatie, volg dan vooral de sessies voor ‘gevorderden’.

Deelsessies ronde 1

 • DigiCampus Zuid-Holland, een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland. (gevorderden)
  Digicampus GWW is een platform met de missie om iedereen in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector digitaal vaardiger te maken en slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. In de komende 2 jaar vindt de ontwikkeling plaats van het platform waarop trainingen en tools aangeboden worden om digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector te verbeteren en projecten efficiënter te laten verlopen.
  Sprekers: Daan de Wit, Colinda den Dijker, Jaap Kolk
 • Waarom BIM / Datagedreven Assetmanagement? – BIM in Hapklare brokken (beginners)
  Wat is BIM precies? Wat kan je er mee? Waarom zou je er mee beginnen? Aan de hand van de routekaart wordt een toelichting gegeven.
  Spreker: Marcel Sukel – Provincie Noord-Holland
 • BIM en GIS vanuit 1 bron over de gehele levenscyclus: Project A16 De Groene Boog  (gevorderden)
  ​Vanuit de case de Groene Boog A16 wordt er een presentatie gegeven over het Single Source Of Truth (SSOT) principe en hoe dit op het project is toegepast in de combinatie met BIM en GIS. Ook wordt getoond hoe hierbij het TWIN16 product (Digital TWIN) is ontwikkeld en hoe er wordt omgegaan met het databeheer in opleveringsfase en de beheer en onderhoudsfase.
  Sprekers: Michel Dekker en Jaap de Boer – Infranea
 • Wat gaan (data)standaarden betekenen voor de toekomst van beheer? (beginners)
  ​Wat gaan standaarden betekenen voor de toekomst van beheer? Er speelt van alles op het gebied van ontwikkeling standaarden uitwisseling van data. Hoe moet je data aanbieden en opvragen als provincie en/of gemeenten? Wat is DIGIGO en wat is Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)?
  Spreker: Henk Hutink – DIGIGO

Deelsessies ronde 2

 • Data en duurzaamheid: één duurzaam Dashboard voor al uw assets (beginners)
  Slim gebruik van een beperkte set (asset)data levert invulling op van 6 duurzame KPI’s. Deze KPI’s leveren het antwoord op de vraag: Hoever zijn we met onze doelen voor 2030 op het gebied van CO2, Circulariteit, energieverbruik en biodiversiteit? Binnen het sectorbrede samenwerkingsverband Duurzaam GWW 2030 is het Dashboard Monitoring DGWW ontwikkeld op basis van deze KPI’s. En het is voor iedereen kosteloos toegankelijk. Hoe kan het u helpen?
  Spreker: Joost Fijneman – CROW
 • Open Code, Open Data en zoveel nogelijk open source (beginners)
  Een digital twin is hét instrument dat (inter)bestuurlijke samenwerking faciliteert, integraal vanuit de opgave en over alle inhoudelijk silo’s heen. Daarvoor is echter wel een publieksvriendelijk en toegankelijke 3D weergave van heel  Nederland een vereiste, waarin gemeenten, provincies en waterschappen zelf, of samen met de markt, kunnen ontwikkelen. En dat is waar gemeenten Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en de provincies Flevoland en Utrecht aan werken. Op basis van open code en open data.
  Spreker: Wouter Heijnen – VNG​​
 • Deepdive: Datagedreven Assetmanagement – Datagedreven Assetmanagement in hapklare brokken (gevorderden)
  Sprekers: Niels Reyngoud, Luuk Pasman, Joost Damen – Provincie Gelderland
 • Ontwikkelingen & Toekomst: Deepdive in de techniek, wat is er al mogelijk en waar werken we naartoe? (gevorderden)
  Provincie Zuid-Holland vertelt hoe zij hun InformatieLeveringsSpecificatie hebben opgesteld, hoe informatieleveringen hun afdeling beter liet samenwerken, en wat er allemaal is geleerd over processen, geo-leveringen, OTL’en, documentbeheer, organisatieverandering en Eisenbibliotheken.
  Spreker: Joris Luyt – Provincie Zuid-Holland

INSCHRIJVEN

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag
Zuid Hollandplein 1
Den Haag, 2596AW Nederland
+ Google Maps