Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Slimme auto’s en toekomstbestendige infrastructuur – afsluitende bijeenkomst met wegbeheerd

15 december 2021 @ 00:00

Gratis

Het project ‘slimme auto’s’ is in 2019 van start gegaan vanuit de vraagstelling wat de komst van intelligente voertuigsystemen betekent voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van decentrale wegen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is destijds met regio’s onderzocht in hoeverre er kan worden gezorgd voor het verkeersveilig en correct kunnen toepassen van ADAS-systemen op provinciale wegen. In deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat een goede visie op het asset management van provinciale wegen helpt om de leesbaarheid van wegen door intelligente voertuigen te bevorderen. Deze lijn is voortgezet in 2020 en 2021 in een serie kennissessies door CROW waar de kennisbehoeften van wegbeheerders, de ‘automotive’ sector, adviesbureaus, en infrabouwbedrijven bij elkaar zijn gebracht.

Aanleiding

Tussen december 2020 en oktober 2021 zijn er vier on line kennissessies voor decentrale wegbeheerders uitgevoerd door CROW waarin ADAS telkens vanuit een andere invalshoek is belicht. Stond in de eerste kennissessies de voertuigtechnologie ADAS/ISA centraal, in de loop van 2021 verschoof de focus naar de provinciale infrastructuur, zoals het lezen van bogen en rechtstanden door het voertuig, het effect van de nieuwe systemen op de infra, en het handelingsperspectief voor de wegbeheerders. Tussentijds publiceerde CROW kennisproducten zoals de ‘Handreiking ISA’, en ‘Rijtaak-ondersteunende systemen (ADAS) en weginrichting’
In het afsluitende webinar op 15 december zal een ‘Onderzoekagenda voor de Toekomst’ worden gepresenteerd met onderzoeksvragen voor een mogelijk toekomstig vervolg.