Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kennissessie Standaardisering rood asfalt

7 december 2021 @ 09:30 - 10:30

Lancering standaard met product- en duurzaamheidseisen

Introductie

Laat je wel eens een fietspad asfalteren? De Themagroep uniformering asfaltmengsels, met daarin opdrachtgevers en marktpartijen, heeft een standaard opgesteld voor het uitvragen van rode asfaltmengsels voor fietspaden. Op dinsdag 7 december organiseren we hier samen met Bouwcirculair een kennissessie over, waarbij alles voor de uitvraag wordt toegelicht en we met elkaar in gesprek gaan.

Na deze sessie kan je direct zelf aan de slag. Mocht je toch nog ergens tegenaan lopen, dan kan je een gratis consult bij Bouwcirculair aanvragen.

Programma

  • Introductie Themagroep uniformering asfaltmengsels
  • Verlagen milieu impact door efficiënter werken in asfaltcentrales
  • Wens vanuit de opdrachtgever: veilig, goede kwaliteit en een lage milieuafdruk.
  • Consequenties voor producent/aannemer: Wat betekent minder rode asfaltmengsels voor dagelijkse proces van asfaltcentrale?
  • Productblad Rood Asfalt
  • Forumgesprek: deelnemers gaan in gesprek met sprekers

Aanleiding voor de standaard

Tijdens de kennissessie over asfaltmengsels in december 2020, bleek er een breed gedragen behoefte te zijn om het aantal asfaltmengsels in Nederland te reduceren en daarmee samen duurzamer te zijn. Sindsdien heeft een groep opdrachtgevers en aannemers in de themagroep Uniformering Asfaltmengsels samen gewerkt aan een instrument om hier handen en voeten aan te geven. Het resultaat is een productblad voor een Vrijliggend rood fietspad en een productblad voor een Aanliggend rood fietspad. Beiden kun je op de website Moederbestek.nl downloaden.

Voordelen uniformering asfaltmengsels

  • Het reduceren van het aantal starts en stops van de asfaltmolen levert bij benadering een energiewinst van 4% op.
  • De kwaliteit van grote batches is over het algemeen beter dan van kleine batches.
  • Standaardisering van de optimale samenstelling voor wat betreft technische en milieu prestaties geeft opdrachtgevers duidelijkheid en spaart tijd in het aanbestedingsproces.

Productbladen rood asfalt

De productbladen gaan verder dan de gebruikelijke productbladen van BouwCirculair. Zo wordt naaste de maximale MKI-waarde ook type asfalt, gradatie, type rode steenslag en percentage pigment voorgeschreven. Deze standaard is in te zetten als er in het ontwerp geen bijzondere eisen voor extra veiligheid of esthetiek zijn gesteld.

Organisator