Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Bijeenkomst Platform voegovergangen en opleggingen – Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

23 maart 2023 @ 13:00 - 16:00

Gratis

Bij de aantasting van bruggen en viaducten speelt lekkage van voegovergangen een relatief grote rol.

De resultaten van een impactanalyse door Rijkswaterstaat met betrekking tot dit onderwerp zijn onlangs door het PVO op de Infratech gepresenteerd. Om het belang ervan te onderschrijven en dit zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, wijdt het PVO de themamiddag op 23 maart na de ALV volledig aan dit onderwerp. In het verlengde van de kennissessie op de Infratech zal de problematiek rondom lekkende voegovergangen vanuit verschillende perspectieven worden belicht (beheerder, inspecteur, aannemer). Diverse praktijkgevallen vormen daarbij de rode draad.

De themamiddag wordt georganiseerd op donderdag 23 maart 2023 van 13.00 tot 16.00 in NDC Den Hommel te Utrecht.

Inschrijven kan via onderstaande link:

Programma

Voorlopig programma Thema bijeenkomst 23 maart 2023
13.00Opening door de PVO-voorzitterChristian Carlie
13.10Algemene LedenvergaderingChristian Carlie / Eddy Westdijk
13.40Impactanalyse Rijkswaterstaat: Maatschappelijke effecten falende voegovergangen.

In oktober 2022 is in opdracht van Rijkswaterstaat de studie ‘Verbeterd onderhoud van voegovergangen, een analyse van maatschappelijke impacts’ gepubliceerd. De resultaten van deze analyse zullen worden gepresenteerd. De impact van lekkende voegovergangen zal daarbij op basis van enkele klinkende praktijkvoorbeelden worden onderbouwd.

RWS: Frank van Beek /Barry Doorn
14.20Pauze
14.40Inspectie en nader onderzoek bij lekkende voegovergangen.

Lekkende voegovergangen kunnen leiden tot blootstelling van de ondergelegen constructiedelen aan dooizouten. De mate waarin deze dooizouten een bedreiging vormen voor de levensduur van de constructie is van veel factoren afhankelijk. Inspectie en nader onderzoek is noodzakelijk om dit voor een object vast te kunnen stellen. De ruimtelijke beperkingen onder de voegovergang bemoeilijken echter een goede inspectie van de betreffende constructiedelen. Op welke wijze kan desondanks toch een betrouwbaar inzicht worden verkregen in de conditie van de constructie? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zullen verschillende inspectietechnieken worden gepresenteerd. Daarbij zullen ook aspecten als kosten en verkeershinder aan bod komen.

Concept Ingenieurs: Ruud Meijer
15.20Herstelmaatregelen na lekkende voegovergangen.

Steunpunten, liggerkoppen en opleggingen kunnen toe zijn aan onderhoud nadat deze zijn blootgesteld aan chloriden (dooizouten). De slechte bereikbaarheid van deze constructiedelen leidt al snel tot ingrijpende maatregelen om het benodigde onderhoud uit te kunnen voeren. Maar dat is niet de enige uitdaging. Beton dat door chloriden (dooizouten) is verontreinigd laat zich op traditionele wijze moeilijk saneren. Extra aandacht is dan noodzakelijk om de duurzaamheid van de uitgevoerde (beton)reparaties te borgen.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zullen verschillende herstelmaatregelen worden gepresenteerd (zoals vijzelwerk, betonherstel, kathodische bescherming en onderhoud aan opleggingen). Per case zal de impact van deze maatregelen ten aanzien van o.a. kosten en verkeershinder duidelijk in beeld worden gebracht.

Freyssinet: Caspar Lugtmeier
16.00Afsluiting / Wrap upChristian Carlie
16.10Netwerkmoment / borrel

 

Locatie

NDC Den Hommel, Urecht
Kennedylaan 9
Utrecht, 3533KH Nederland
+ Google Maps