Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Beter registreren van meldingen openbare ruimte

Weet je dat alle gemeenten in Nederland gezamenlijk jaarlijks meer dan 3 miljoen meldingen over de openbare ruimte binnenkrijgen? Toch heeft iedere gemeente nog steeds […]

Gratis

AI, data en assetmanagement: Data en ethiek

Privacy en dataverzameling in de openbare ruimte gaan niet altijd hand in hand. Deze bijeenkomst geeft handvaten over de (mogelijke) problemen met dataverzameling en welke […]

Gratis

Inspiratiemiddag HOV 2021

CROW-KpVV blaast een oude traditie nieuw leven in met een middagsessie over hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Op 14 oktober 2021 treffen we elkaar in het […]

Gratis

Slotdebat Leren en vooruitzien!

Slotdebat ter afsluiting van een reeks themasessies die Stichting Managing Public Space organiseert over de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. Een wetenschappelijke verkenning waarin […]

Gratis

Webinar Update Asfalt-Impuls

De Nederlandse maatschappij stelt steeds hogere eisen aan haar weginfrastructuur ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Om invulling te geven aan deze eisen hebben […]

Gratis