Rond 9.30 uur druppelen de deelnemers het online domein binnen waarna het webinar “Zero Emissie” begint met een introductiefilmpje over ‘wat is RegioIngenieur’ door Arthur Verhaar (stuurgroeplid van RegioIngenieur), ‘wat houdt de werkgroep NIZH in?’ door Jouke Karper (lid van werkgroep NIZH) en ‘wat houdt het EMVI product in’ door Fred Sip (lid van werkgroep NIZH).

Dan gaat de eerste spreker van start: Peter Oosterloo, gebiedsmanager in Hoek van Holland. Hij vertelt over de stikstof problematiek bij de toeristisch recreatieve ontwikkeling in het gebied: de stikstof bedreigt de natuur. Aan de hand van een voorbeeldproject uit de hoek, Strandplein, ligt Peter toe hoe de stikstofaanpak in z’n werk gaat wat betreft de bouwfase, uitvraag, bieding en gebruiksfase.

Vervolgens is de beurt aan gemeente Leiden waar Ivo Beerens en Stan van der Laan (respectievelijk projectmanager en technisch projectleider) Zero Emissie bij werk in uitvoering bespreken. Gemeente Leiden legt de lat hoog qua ambities en heeft al verschillende stappen gezet, zoals het stellen van minimum eisen ten aanzien van emissies van het in te zetten materieel in bestekken. In haar EMVI uitvragen hebben ze de markt uitgedaagd om de emissies verder te beperken dan geëist, wat mooie resultaten op heeft geleverd, zoals: Vervoer over water in plaats van over de weg en inzet van elektrische maaimachines. Samen met De Groene Koers (levert de kennis over de huidige stand van de techniek en innovaties) zet gemeente Leiden nu en in de toekomst flink de schouders eronder!

Dan neemt Jos van Alphen (aanbestedingsinstituut/Bouwend Nederland) het stokje over. Jos zoomt in op de bibliotheek vol informatie over uitgangspunten, thema’s met voorbeelden en beoordelingsmethodieken. Binnen verschillende domeinen is er winst te behalen, zoals het proces (PvA), de samenwerking (bouwteams) en het resultaat (MKI). Jos benadrukt de balans tussen ambities en de markt en dat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. “Door elkaar op de hoogte te houden, scheiden wij het kaf van het koren”.

Na een korte pauze is het de beurt aan Kor Sikma (gemeente Groningen, senior-adviseur contractvorming). Hij neemt ons mee in verschillende doelstellingen van de gemeente zoals het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van de inzet en het gebruik van elektrisch aangedreven transportmiddelen en bouwmachines. Dit door middel van verschillende basisprincipes en uitgangspunten zoals een eenvoudig formulier met keuzevrijheid voor opdrachtgever en inschrijver welke geschikt is voor ‘gunnen op waarde’ en voor ‘bonuspunten-systematiek’. Hij sluit af met advies gericht op continuïteit, de kracht van herhaling  om vooral samen het gesprek aan te gaan om interesse te polsen.

Last but not least, sluit Nico Willemsen van Cumela het Webinar af met een presentatie waarin hij de dynamiek tussen opdrachtgever en -nemer toelicht. Hierin benadrukt hij bijvoorbeeld dat borging van financiële stimulans in de hele keten noodzakelijk is en dat gevraagd/benodigd materieel in kaart gebracht moet worden. Stem bijvoorbeeld het ambitieniveau af op de routekaart schoon en emissie loos (SEB), borg naleving en ook hier, raadpleeg het sector initiatief De Groene Koers. Hij sluit af met een mooie vuistregel: “Loont ‘t & Werkt ’t =  Doen! (L + W = D!)”

Vragen over (de activiteiten van) RegioIngenieur? Stuur je mail naar: info@regioingenieur.nl! Vragen over het webinar? Neem contact op met de Cor Luijten, cjlm.luijten@Rotterdam.nl! Of stel je vraag direct aan een van de sprekers:

Peter Oosterloo (gemeente Rotterdam) –  p.oosterloo@rotterdam.nl;

Ivo Beerens en Stan van der Laan – i.beerens@leiden.nl & s.van.der.laan@leiden.nl

Jos van Alphen – J.vanAlphen@bouwendnederland.nl

Kor Sikma – kor.sikma@groningen.nl

Nico Willemsen – nwillemsen@cumela.nl

Er is interesse getoond in een vervolg op dit Webinar, houd daarom de nieuwsbrief en website van RegioIngenieur in de gaten!