In samenwerking met NLR, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Dutch Drone Company en de Gezamenlijke Brandweer organiseerde RegioIngenieur een webinar over Drones op 6 december 2021. Aan de hand van diverse presentaties kregen de deelnemers meerdere nieuwe inzichten in deze technologie, die de komende jaren naar verluid een steeds grotere rol gaat spelen binnen verschillende werkvelden.

Na een welkomstwoord en introductie door Ed Mallens, de netwerkmanager van RegioIngenieur, werd het Webinar Drones geopend door Robbert Heinecke van de Gezamenlijke Brandweer. Door middel van een film werd getoond hoe een drone de brandweer ondersteunt bij het aanvliegen van een brand. In totaal zijn er 6 stations in Nederland van waaruit een drone kan worden ingezet. Deze stations hebben allemaal een drone-team: drie mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inzet van de drone tijdens een brand. Door middel van hittesensoren in de drone kan bekeken worden hoe een brand goed bestreden kan worden. Daarnaast worden drones ook gebruikt om naar binnen te vliegen wanneer het te gevaarlijk is voor mensen. Deze verkent dan de situatie binnen.

Jeffry Spanjer gaf vervolgens zijn presentatie. Hierin zagen we hoe de droneboot ingezet wordt door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Op de boot zijn verschillende onderdelen aanwezig, waaronder een GPS en een Sonar (single beam waarmee men diepte kan meten). De boot is geschikt voor dieptebepaling van een watergang. Daarnaast wordt deze ingezet voor handhaving om bijvoorbeeld te controleren of een watergang minder diep is geworden door de tijd heen of te ondiep is gerealiseerd. Tevens staat op de boot een camera die 360 graden foto’s maakt. De foto’s worden gebruikt voor objectherkenning. Doormiddel van objectherkenning kan HHSK de watergangen analyseren wat er in de watergangen staat. Hierdoor zijn onder andere duikers en waterleidingen te herkennen en in kaart te brengen. De objectherkenning wordt ontsloten middels een webviewer die ook buiten raadpleegbaar is. HHSK is een applicatie aan het ontwikkelen waardoor men via Virtual Reality digitaal vanaf de boot mee kan kijken en informatie kan raadplegen van aanwezige kunstwerken. De droneboot brengt biedt veel voordelen: zo kan informatie makkelijker met derden worden gedeeld, is het beheerregister up to date, kan diepte efficiënter worden gemeten en wordt de waterkwaliteit uiteindelijk verbeterd.

Martin Joosse van het NLR was de derde spreker. In zijn presentatie kwam NLR naar voren als een toegepaste onderzoeksinstantie. Hierbij is NLR de link tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Na een boeiende korte introductie in de wet- en regelgeving achter het vliegen met drones, werd verteld over het testcentrum van NLR. Hier doet men testen van drones, en testen met drones. De kennis van het testcentrum is gebruikt om van Valkenburg een drone testomgeving (Unmanned Valley) te maken. Voor elk formaat drones wordt door het NLR nauwkeurig gekeken welke invloed het formaat en gewicht heeft op de eisen die aan de bestuurder en regelgeving worden gesteld. Het doel in de toekomst is om autonoom te vliegen, dus zonder invloed van een vlieger die kan ingrijpen bij een probleem. Dat stelt hoge eisen aan het systeem en vereist nog veel onderzoek. Dat geldt ook voor vliegen over grotere afstanden dus buiten zicht van de vlieger (BVLOS). Een van de  toepassingen van drones is het uitvoeren van de nauwkeurige inspectie van offshore windturbines. NLR in deelnemer is een project dat dit gaat demonstreren met een zware drone, de benodigde inspectie sensoren zijn (nu nog) groot en zwaar. Om toekomstgericht de drones verder te ontwikkelen wordt ook onderzoek gedaan naar milieuvriendelijker andere aandrijvingen dan een zuigermotor of gasturbine. Zo zijn er onderzoeken met elektriciteit en waterstof als aandrijving voor de grotere drones.

Tot slot vertelde Willem Jan Boer van Dutch Drone Company hoe DDC drones gebruikt om data te verzamelen, hier analyses op los te laten, en vervolgens op basis hiervan rapporten, dashboards en adviezen over uit te brengen aan bedrijven of overheden. Er worden bij DDC verschillende typen drones voor verschillende onderzoeken gebruikt. Zo zijn er multirotor drones met hoge resolutie camera’s, een Fixed Wing (een soort klein vliegtuig waarmee grote gebieden in kaart worden gebracht, ook hoogtemetingen e.d.) en drones die specifiek voor indoor ruimtes toepasbaar zijn. Door middel van fotogrammetrie (het overlappen van foto’s vanuit verschillende hoeken) kunnen hele hoogwaardige modellen worden gemaakt, zoals inspectiemodellen waarin alle data en informatie weergegeven kan worden van bepaalde objecten.

Na de vier presentaties was er ook ruimte voor presentatie van het gemeentelijk manifest ‘Drones als vliegwiel voor een nieuw gemeentelijk domein. Dit werd gedaan door Wouter Asveld (gemeente Enschede) en Hugo Geerlings (gemeente HLT) namens de kopgroep van gemeenten (Den Haag, Heerlen, Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam). Het manifest pleit voor een stevigere positie van gemeenten in het beheer van de onderste luchtlaag. Het manifest agendeert het thema drones bij de VNG, en roept op om alle gemeenten actiever te betrekken op het thema. Tijdens de Amsterdam Drone Week in januari zal het manifest gelanceerd worden.

Voor vragen over het manifest kunt u terecht bij Wouter Asveld (w.asveld@enschede.nl) en Hugo Geerlings (H.Geerlings@hltsamen.nl)

Contactpersonen

Login om contactpersonen te bekijken

Inloggen