Op vrijdag 21 oktober gingen we met de leden van Regio Ingenieur op projectbezoek in Rotterdam. In de havenstad aan de Maas staan de komende jaren zeven grote stadsprojecten op het programma om uitgevoerd te worden. Één van deze projecten is de Rijnhaven. De ambitieuze plannen voor de Rijnhaven werden gepresenteerd aan de leden van Regio Ingenieur, waarna we gezamenlijk een rondleiding kregen door het haventerrein van leden van het projectteam.  

Om 10.00 uur begonnen we in De Rotterdam, het iconische gebouw op de Wilhelminapier van Rem Koolhaas, waar tevens het gemeentekantoor van Rotterdam in gevestigd is. Nicole Borkens, stuurgroeplid van Regio Ingenieur en Adviseur Beheer Openbare Ruimte en Assetmanagement bij Gemeente Rotterdam trapte af met een presentatie over de zeven stadsprojecten en de beweegredenen die hiertoe geleid hebben. De Rijnhaven valt in het centrumgebied van de stad. Door deze locatie de komende jaren te transformeren naar een plek voor recreatie in een attractieve openbare ruimte en veel voorzieningen in de nieuw te bouwen bouwblokken, hoopt de gemeente de Rijnhaven tot een bruisend gebied te maken. Bouwen langs de stadsas, het realiseren van een stadspark en het transformeren van een Posthumalaan tot een centrumboulevard zijn hierin drie belangrijke pijlers.  

Vervolgens was het woord aan Peter Spakman, projectmanager bij de gemeente Rotterdam. Hij lichtte het plan toe voor ontwikkeling van de Rijnhaven, ondersteund door een mooie presentatie die de ontwikkeling van de komende jaren goed weergaf. Aan de Rijnhaven worden drie nieuwe bouwblokken gerealiseerd met een gevarieerd woningaanbod. Tegelijkertijd is er ruimte voor winkels en ondernemingen. In ieder bouwblok wordt een toren gerealiseerd, naast de al aanwezige bouwmassa van negen verdiepingen hoog, ook wel ‘de Rotterdamse stijl’ genoemd door de aanwezige landschapsarchitect die meewerkte aan het plan.  

Na een mooie uitleg over het plan en een toelichting op de planning en de benodigde stappen voorafgaand aan de realisatie van het plan was het woord aan projectleider René Groeneveld, die de aanwezige Regio Ingenieur-leden meenam in de fasen en de uitdagingen in het project, zoals het bouwrijpmaken van de grond, de kabels en leidingen, de logistiek tijdens de uitvoering en de drijvende elementen die straks in de Rijnhaven worden gerealiseerd.  De presentaties zijn bijgevoegd in dit artikel zodat u het nog eens na kunt lezen.

Na de presentaties kregen de leden van de Peter Spakman en René Groeneveld onder het genot van lunchbox een rondleiding in de Rijnhaven, waar we op verschillende plekken in de haven stilstonden bij hoe het gebied getransformeerd gaat worden in de komende jaren. Hier werd ook de uitdaging m.b.t. het beheer van de openbare ruimte duidelijk. De Rijnhaven is namelijk enorm groot, en het beheerbaar houden van een grote openbare ruimte is en blijft gezien de nieuwe ontwikkeling van de Rijnhaven een uitdaging, met name m.b.t. gebruik en veiligheid.

Tot slot eindigden we het projectbezoek in de Rijnhavenkeet; de keet van de gemeente die nu naast de Rijnhaven staat en tevens een plek die gebruikt wordt om de plannen voor de Rijnhaven te presenteren aan betrokken partijen. Een inspirerende plek waar nog veel werd nagepraat over de mooie ontwikkelingsopgave in deze stad.

Contactpersonen

Login om contactpersonen te bekijken

Inloggen