Waterhandjes zijn studenten die tijdens hun studie, zoals Watermanagement en Civiele Techniek, projecten uitvoeren als bijbaan. De projecten zijn bij Waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen. Vaak zijn het projecten die: 

  1. Al lang op de plank liggen en waar niemand aan toe komt 
  2. Waar geen capaciteit voor is 
  3. Met spoed opgepakt moeten worden 
  4. Waar iemand snel ondersteund moet worden 

De werkvelden zijn onder andere Projectsupport, Veldwerk, Databeheer & GIS, Communicatie en Beleidsonderzoek.  

Hierbij een paar voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten door de Waterhandjes: 

Verwerken revisietekeningen – Gemeente Raalte 
Project: Het verwerken van revisietekeningen van de rioolrenovatie in het beheerpakket (SAM) 

Uitdaging: Gemeente Raalte heeft in 2022 opdracht gegeven om 96 stuks drukrioolpomp-installaties en 19 stuks opvoer/injectiegemalen te renoveren.  Inmiddels is dit werk uitgevoerd en is de revisie van de pomp-installaties aangeleverd.  De drukrioolpomp-installaties zijn voorzien van nieuwe pompen, besturingen en nieuw leidingwerk.  
De gemeente Raalte maakt gebruik van het beheerinformatie-systeem SAM. In SAM staan alle stamgegevens dat van belang is voor het beheer en onderhoud van de installaties. Het actualiseren van de gegevens in SAM moet nog voor een groot deel plaatsvinden. 

Succes: 2 Waterhandjes hebben dit werk binnen 2 maanden afgerond. 

Verwerken rioolgegevens in GIS – Verschillende gemeenten, o.a. Sliedrecht 
Project: Inspectiegegevens riolering structureren in Excel en visualiseren in GIS. 

Uitdaging: Grote bestanden data verwerken, fouten detecteren, opschonen, en vervolgens de database visualiseren in GIS. 

Succes: Waterhandjes helpen bij het nalopen van bestanden, het organiseren van data in de juiste software, fouten detectie en visualisatie en communicatie. Zo krijgen gemeenten hun ‘riobase’ (riooldatabase) weer op orde.  In totaal zijn meer dan 20.000 bestanden nagelopen en zijn alle fouten en ontbrekende gegevens doorgegeven. Vervolg is het aanvullen van de database 

Factsheets Waterkeringen – Waterschap Limburg 
Project: Opstellen factsheets van de primaire waterkeringen. 

Uitdaging: Ter voorbereiding op het hoogwaterseizoen stellen de Waterhandjes factsheets op van alle waterkeringen. Zo heeft Waterschap Limburg tijdens een calamiteit de basisgegevens van een waterkering snel paraat. 

Succes: In 4 maanden heeft een groep van 7 waterhandjes ca 45 factsheets gemaakt en gepresenteerd. Er ligt inmiddels een vervolgopdracht. 

Afkoppelen regenwater – Verschillende gemeenten 
Project: Ondersteuning bij afkoppelprojecten. 

Uitdaging: Vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn gemeenten bezig met het afkoppelen van regenwater in wijken. Door het afkoppelen van regenpijpen wordt het riool ontlast tijdens de piekafvoer na hevige regenbuien. 

Uitdaging: Gemeentes zijn zoekende in hoe ze het beste inwoners kunnen stimuleren om hun regenpijpen af te gaan koppelen. Waterhandjes ondersteunen ter plaatse, aan de deur of in de tuin. Soms worden Waterhandjes ingezet om enquêtes af te nemen, en in gesprek te gaan met bewoners. Soms worden Waterhandjes praktisch ingezet om bewoners te helpen bij het afzagen van de regenpijpen. Ook hebben Waterhandjes voor bijvoorbeeld de gemeente Zeist onderzoek gedaan, en advies uitgebracht over de afkoppelkansen. 

Succes: Waterhandjes hebben al in diverse gemeenten bijgedragen aan het afkoppelen van regenwater. 

Voordelen 
Waterhandjes bieden veel voordelen. Vaak worden ze al binnen 1 week na de aanvraag ingezet. Het is dus snel en flexibel. Uiteraard voeren zij projecten uit waarmee de opdrachtgever wordt ontzorgd. Zeker als het stapels bulkwerk betreft die anders blijft liggen.  

Daarnaast komt er jong talent bij jullie in beeld dat mogelijk in de toekomst vacatures kan invullen. De feedback vanuit andere gemeenten en waterschappen is dat ze blij zijn met jonge en enthousiaste studenten en ook van hen soms nieuwe dingen leren. Als laatste zijn Waterhandjes zeer betaalbaar en betaal je alleen de gewerkte uren. Hun tarief bedraagt 35 euro per uur.  

Interesse? 
Wil je ook meedoen en de toekomstige ingenieurs van Nederland kennis laten maken met de praktijk in projecten van jouw organisatie? 

Voor meer informatie zie www.waterhandjes.nl of bel met Edgar Peijnenborgh, de Programmamanager (tel. 06-237 061 90).