Bij de partners in het netwerk zijn meerdere bijzondere projecten in voorbereiding / uitvoering. Voor de komende maanden staan er de volgende projectbezoeken op het programma:

 

Integrale ophoging woonwijk in De Lier met lichte ophoogmaterialen (15 juni om 13 uur)

In De Lier wordt een wijk integraal aangepakt (van riolering tot herinrichting openbaar gebied) en opgehoogd met lichte ophoogmaterialen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met EPS blokken. De projectleider kan alles vertellen over de uitdagingen die dat met zich mee brengt. (zie ook de uitnodiging in de nieuwsbrief)

 

Spoorzone Delft (juli)

De spoortunnel is in gebruik en er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte die vrij is gekomen nadat het spoor onder de grond is verdwenen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een parkeergarage. Aan de hand van een maquette worden de plannen toegelicht en er kan een kijkje in de nieuwe parkeergarage worden genomen.

 

Groot onderhoud Maastunnel (juli)

Aan de Maastunnel wordt groot onderhoud verricht. Met een bezoek aan de zuidelijke ventilatiegebouw wordt er uit de doeken gedaan welke maatregelen zijn genomen om te kunnen werken zonder een verkeersinfarct. Ook zal de historie van de Maastunnel worden toegelicht. Het ventilatiegebouw is in ieder geval de moeite waard!

 

Ophoging woongebied Zoeterwoude (gemeente Alphen aan de Rijn) met innovatieve materialen. (NNB)

Bij het ophogen van een woongebied wordt schuimglas toegepast. Hier zal bij het projectbezoek nader op in worden gegaan.

 

Rotterdamse Baan (september / oktober)

Het project tunnel Rotterdamse Baan in Den Haag komt in het najaar op het diepste punt. De tunnelboormachine kan daarna aan het werk. Je wordt bijgepraat over de stand van zaken van het project en de wijze waarop de uitdagingen beheersbaar blijven.

 

RDM werf (oktober/november)

Op de RDM werf bevindt zich het innovatiecentrum van jonge start ups. Hier is te zien welke ontwikkelingen er te verwachten zijn in de komende jaren voor Infra en Beheer!

 

Alle projectbezoeken zullen via een aparte uitnodiging worden verstuurd. Let op je mailbox!.