Normontwerpen NEN 2660-1 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 1: Conceptuele modellen’ en NEN 2660-2 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 2: Praktische configuratie, extensie en implementatie van deel 1’ zullen de huidige NEN 2660:1996 deels vervangen.

Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland zijn trajecten gestart of overwegen een traject te starten voor de ontwikkeling van een gegevensmodel voor het ordenen van gegevens over de gebouwde omgeving. In het bijzonder zijn steeds meer partijen in de burgerlijke en utiliteitsbouwsector (B&U) en grond-, werk- en waterbouwsector (GWW) trajecten gestart voor de ontwikkeling en het gebruik van gegevensmodellen. Deze gegevensmodellen nemen vaak de vorm aan van een ontologie, ook wel aangeduid als objecttype-bibliotheek (Object Type Library (OTL)).

Meer informatie: Normontwerp informatiemodellering van gebouwde omgeving ter commentaar (nen.nl)

Bijgevoegde bestanden