Laat u in deze unieke 360º virtual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

In 2017 heeft waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden afgerond. Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Ruim 66 kilometer aan dijkversterking is in 13 projecten uitgevoerd met een begroting van bijna 300 miljoen euro. De projecten zijn op tijd en binnen het budget opgeleverd:
Onze kennis en ervaringen delen wij via virtual reality-techniek. Hiermee kunnen geïnteresseerden echt in onze projecten kijken en leren welke aanpakken wij gebruikt hebben,

“Nederland en specifiek de Hollandse Delta zal meer en meer met wateroverlast te maken krijgen,” zegt Leo van Gelder, heemraad waterkeringen. “Daarom is het belangrijk dat de overheid voortdurend in de gaten houdt waar en hoe aanpassingen aan dijken moeten gebeuren. Zo zorgen wij ervoor dat we nu en in de toekomst veilig zijn.”

Neem letterlijk zelf een kijkje en ervaar hoe dijkversterkingen zijn aangepakt Laat u in deze 360º virual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

Damwanden inslaan voor dijkversterking nabij woning

 Dijkversterking

Recent ronde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden in haar gebied af.
Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers.
De projecten zijn op tijd en binnen budget opgeleverd: ruim 66 kilometer dijkversterking in 13 projecten met een begroting van bijna 300 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn via een projectmatige aanpak uitgevoerd.
Zo is gestuurd op kosten en resultaat.
Onze kennis en ervaringen delen wij hieronder via virtual reality-techniek.
U kunt letterlijk zelf een kijkje nemen en ervaren hoe dijkversterkingen zijn aangepakt.
Veel kijkplezier!

Laat je in deze unieke 360º VR beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

https://www.wshd.nl/nieuws/2018/02/maak-een-virtueel-rondje-over-onze-dijken.html (link is te openen door te kopiëren en te plakken in Google).