Bij het aanbesteden van een werk kan onderzocht worden op welke wijze dit in de markt wordt gezet en welke (Emvi) criteria hier aan gekoppeld worden. Deze (zie bestaand onder aan bericht) handreiking geeft op een praktische wijze aan welke stappen hierin kunnen worden gezet.

Een Emvi is een aanvullende voorwaarde in een contract die meerwaarde geeft aan een werk of dienst en waarmee opdrachtnemers zich bij de inschrijving van elkaar kunnen onderscheiden. Het verwezenlijken van het Emvi-criterium is een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgever (og) en opdrachtnemer (on).

Bijgevoegde bestanden