Interessante vacatures:

 Coördinator Kabels en Leidingen

Taken

Als coördinator kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor het op een verantwoorde en duurzame manier toewijzen van ondergrondse ruimte aan zowel interne als externe gebruikers. Er dient rekening te worden gehouden met zowel gemeentelijke als particuliere belangen en toekomstige ontwikkelingen. Eén van de voornaamste doelen van de functie is het beheren van de ondergrond van de gemeente Nissewaard, waarbij de vigerende regelgeving in acht wordt genomen. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan zowel collega’s als aan het management/bestuur en houdt regie op de processen.

Schaal: 9

 

Beleidsmedewerker Water

Taken

Als beleidsmedewerker Water ben je eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit ten aanzien de gemeentelijke waterlichamen en het hemel-, grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het rioleringsbeleid verwacht. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies

richting het management/bestuur en houdt regie op de processen. Je stemt met de beleidsmedewerker Riolering keuzes af draagt bij aan het integraal programmeren van werken binnen het team Regie & Beheer en externe civieltechnische projecten. Je initieert (meet) onderzoeksprogramma’s, projectvoorstellen, beleid- en uitwerkingsplannen en draagt zorg voor de organisatie, begeleiding, aanbesteding en/of vaststelling daarvan. Je adviseert collega’s binnen Nissewaard over de inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem en werkt nauw samen met de objectbeheerders riolering en water om opgestelde (meerjaren) uitvoeringsplannen te volbrengen. Je houdt binnen het brede terrein van waterhuishouding overzicht, neemt positie in en levert door gemeente gedragen inhoudelijke bijdrage aan de regionale samenwerking Voorne Putten

en de externe netwerken. Je neemt deel aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten t.b.v. Omgevingswet binnen Regie & Beheer en je draagt bij aan de verspreiding van kennis over duurzame milieubewuste waterwetgeving en waterhuishouding, zowel in- als extern.

Schaal: 10

 

Voor nadere informatie over de functies kun je contact opnemen met Marrigje Gerits – de Vos, teamcoördinator Regie en Beheer, telefoon (0181) 69 65 24.

 

Solliciteren via: PSA@nissewaard.nl